Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 44 1630 - Olovnato-zinkové rudy. Stanovení síry
Sponsored link
Vydáno: 01.06.1990
ČSN 44 1630 - Olovnato-zinkové rudy. Stanovení síry

ČSN 44 1630

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení síry

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
73 Kč
Označení normy:ČSN 44 1630
Třídící znak:441630
Počet stran:4
Vydáno:01.06.1990
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:28286
Popis

ČSN 44 1630

Norma platí pro chemický rozbor olovnato-zinkových rud a určuje pro stanovení síry dvě metody: vážkovou pro hmotnostní zlomek síry od 1 % a metodu spalovací pro hmotnostní zlomek síry do 5 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata vážkové metody: Vzorek se rozloží alkalicko oxidačním tavením v železném kelímku, tavenina se vylouží vodou a výluh se nasytí oxidem uhličitým. Vyloužená sraženina uhličitanů a hydroxidů rušivých prvků se odfiltruje, ve filtrátu se po okyselení vysráží síranové ionty roztokem chloridu barnatého a po odstranění oxidu křemičitého se síran barnatý vyžíhá a zváží. Podstata zkoušky u spalovací metody: Vzorek se žíhá v proudu kyslíku při teplotě 1200 °C. Vzniklý oxid siřičitý se absorbuje ve vodě a kyselina siřičitá se titruje odměrným roztokem jodu za použití škrobu jako indikátoru. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1630 byla schválena 18.5.1989 a nabyla účinnosti od 1.6.1990. Nahradila část 11 ČSN 44 1654 z 29.11.1973 a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1621 až ČSN 44 1629, ČSN 44 1631 a ČSN 44 1632 ji nahradila v celém rozsahu.
Zpracování dat
Schovat