Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 56 0246 - Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny
Vydáno: 01.04.1965
ČSN 56 0246 - Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny

ČSN 56 0246

Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
495 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN 56 0246
Třídící znak:560246
Počet stran:56
Vydáno:01.04.1965
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:4455
Popis

ČSN 56 0246

Tato norma platí pro braní vzorků, smyslové zkoušky, mechanické zkoušky, fyzikálně chemické a chemické zkoušky: a) konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a lesních plodů, b) konzervárenských polotovarů a výrobků ze zeleniny. Mikrobiologické zkoušky budou vydány jako samostatná norma. Podstata normalizovaných metod a postup při provádění normalizovaných zkoušek je (podrobně) popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0246 byla schválena 30.9.1964 a nabyla účinnosti od 1.4.1965. Nahradila ČSN 56 8000 z 1.4.1952. "Změnou a)-10/1969" se s účinností od 1.12.1969 doplňují další zkušební metody pro konzervárenské polotovary a výrobky z ovoce a zeleniny. "Změnou b)-4/1972" se s účinností od r.1972 provádí v normě úprava textu. "Změnou c)-4/1973" se s účinností od r.1973 provádí v normě úprava textu. "Změnou d)-4-5/1976" se s účinností od 1.7.1976 mění text čl. 83 včetně odkazu v Dodatku. "Změnou e)-2/1978" se s účinností od 1.5.1978 provádí oprava textu asi 12 článků. "Změnou f)-12/1982" se s účinností od od 1.7.1982 ruší čl. 43, 60 a 61. Nyní ČSN 56 0246 část 10 z 11.6.1982. "Změnou g)-8/1983" se s účinností od 1.10.1983 mění text čl. 48 ba). "Změnou h)-12/1983" se s účinností od 1.1.1983 ruší čl. 54 (nyní ČSN 56 0246 část 11), čl. 55 (nyní ČSN 56 0246 část 12) a čl. 65 až 69 (nyní ČSN 56 0246 část 22) z 6.12.1982. Dále se s účinností od 1.7.1983 ruší čl. 44 (nyní ČSN 56 0246 část 13), čl. 56 (nyní ČSN 56 0246 část 14) a čl. 45 (nyní ČSN 56 0246 část 15) z 11.2.1983. "Změnou i)-3/1985" se s účinností od 1.7.1985 ruší čl. 47 a 48. Nyní ČSN 56 0166 z 31.10.1984. "Změnou j)-4/1985" se s účinností od 1.7.1985 ruší čl. 10 a 14. Nyní ČSN 56 0241 z 26.11.1984. Dále se ruší čl. 74. Nyní ČSN 56 0246 část 21 z 26.11.1984. "Změnou k)-10/1985" se s účinností od 1.1.1986 ruší čl. 49 - 52. Nyní ČSN 56 0246 část 18 z 28.3.1985. Dále se ruší čl. 20. Nyní ČSN 56 0246 část 2 z 8.5.1985. Konečně se ruší čl. 33. Nyní ČSN 56 0246 část 5 z 8.5.1985. "Změnou l)-4/1989" se s účinností od 1.6.1989 ruší čl. 1 až 6. Nyní ČSN 56 0246 část 1 z 11.4.1988. Dále se ruší čl.19 až 29. Nyní ČSN 56 0246 část 3 z 11.4.1988.