Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 65 6079 - Ropa a ropné výrobky. Stanovení obsahu síry spalováním v kalorimetrické bombě
Vydáno: 01.01.1983
ČSN 65 6079 - Ropa a ropné výrobky. Stanovení obsahu síry spalováním v kalorimetrické bombě

ČSN 65 6079

Ropa a ropné výrobky. Stanovení obsahu síry spalováním v kalorimetrické bombě

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN 65 6079
Třídící znak:656079
Počet stran:16
Vydáno:01.01.1983
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:30089
Popis

ČSN 65 6079

Touto normou se zavádí ST SEV 2874-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnily 3 články. V čl. 01 jsou připomenuty čisté chemikálie pro rozbory, V čl. 02, je uvedeno, že "při stanovení síry podle této normy je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003". V čl. 03 je doplněna pro potřeby ČR další analytická metody (stanovení síry chelatometricky). Norma RVHP platí pro ropné výrobky včetně mazacích olejů s přísadami, plastických maziv a přísad, u nichž je obsah síry min. 0,1 % (hmot.). Metoda není použitelná pro analýzu produktů, které při spalování tvoří ve vodě nerozpustné úsady a pro použité oleje. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 65 6079 byla schválena 11.11.1982 a nabyla účinnosti od 1.1.1983. Nahradila ČSN 65 0229 z 19.8.1955.