Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 65 6080 - Ropa, ropné výrobky a prísady. Stanovenie mechanických nečistôt filtráciou
Vydáno: 01.07.1983
ČSN 65 6080 - Ropa, ropné výrobky a prísady. Stanovenie mechanických nečistôt filtráciou

ČSN 65 6080

Ropa, ropné výrobky a prísady. Stanovenie mechanických nečistôt filtráciou

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
155 Kč
Označení normy:ČSN 65 6080
Třídící znak:656080
Počet stran:12
Vydáno:01.07.1983
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:30090
Popis

ČSN 65 6080

Touto normou se zavádí ST SEV 2876-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR doplňují dva články, a to čl. 01, upozorňující na nutnost dodržovat při normalizovaných rozborech (zkouškách) požadavky ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích a čl. 02 upozorňující, že podle čl.3.13 normy RVHP se v ČSFR používá pouze toluen, podle ČSN 68 6724 a etylalkohol, podle ČSN 66 0825. Norma RVHP žádné další údaje pro ochranu zdraví neobsahuje, pouze podrobně popisuje normalizovanou analytickou metodu (zkoušku). Podstatou zkoušky, normalizované v RVHP je rozpuštění vzorku v rozpouštědle (podle cit. čl.3.13 se připouští toluen nebo benzen!) a následná filtrace. ČSN 65 6080 byla schválena 11.1.1983 a nabyla účinnosti od 1.7.1983. "Změnou a)-1/1984" se s účinností od 1.4.1984 doplňuje informační příloha normy RVHP.