Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 65 6481 - Zkapalněné ropné plyny - Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi - Technické požadavky a metody zkoušení
Vydáno: 01.10.2003
ČSN 65 6481 - Zkapalněné ropné plyny - Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi - Technické požadavky a metody zkoušení

ČSN 65 6481

Zkapalněné ropné plyny - Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi - Technické požadavky a metody zkoušení

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
155 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN 65 6481
Třídící znak:656481
Počet stran:12
Vydáno:01.10.2003
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:66946
Popis

ČSN 65 6481

Tato česká technická norma byla zpracována sloučením ČSN 65 6481 až 84, které se týkaly propanu, butanu, propan-butanu a topné směsi. Dále byly zapracovány do nové normy údaje z normy 65 6480, definující základní ustanvení zkapalněných uhlovodíkových plynů. Nová norma uvádí kromě souvisících a citovaných norem definice jednotlivých výrobků. Dále udává konkrétní technické požadavky včetně zkušebních metod pro jednotlivé výrobky. V kapitolách vzorkování, balení, dodávání, značení a skladování jsou převážně uvedeny odkazy na platné technické normy a současnou legislativu platnou v ČR. Bezpečnostní pokyny odkazují zejména na zákon 157/1998 Sb. V informativní příloze A normy je ujsou uvedeny fyzikální a chemické vlastnosti čistých uhlovodíků, jejichž smícháním vznikají výrobky, které jsou předmětem nové normy.