Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 66 8068 - Stanovení přenosu detonace průmyslových trhavin
Sponsored link
Vydáno: 01.11.1993
ČSN 66 8068 - Stanovení přenosu detonace průmyslových trhavin

ČSN 66 8068

Stanovení přenosu detonace průmyslových trhavin

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
95 Kč
Označení normy:ČSN 66 8068
Třídící znak:668068
Počet stran:8
Vydáno:01.11.1993
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:15054
Popis

ČSN 66 8068

Tato norma stanoví metody pro stanovení přenosu detonace pro náložkované průmyslové trhaviny. Podstata zkoušky: Zkouškou přenosu detonace se zjišťuje vzdálenost mezi čely dvou souose umístěných náložek, při níž je dosaženo přenosu detonace z jedné náložky (primární) na druhou (sekundární). Úplnost nebo neúplnost přenosu detonace se zjišťuje vizuálně podle stop po detonaci, či přítomnosti zbytků trhaviny sekundární náložky. Měrnou jednotkou přenosu detonace je vzdálenost čel náložek v cm. Zkouškou se hodnotí schopnost trhaviny přenášet detonaci přes vzduchovou mezeru. Norma výslovně v čl.2.3 stanoví, že: "Při zkouškách musí být dodrženy bezpečnostní předpisy pro zkoušky výbušnin podle ČSN 01 8003 a ČSN 66 8002." Jsou normalizovány a podrobně popsány metody A, B a C. ČSN 66 8068 byla vydána v listopadu 1993. Nahradila ČSN 66 8068 z 9.6.1972.