Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 69 8119-1 - Nadzemní svařované ocelové nádrže s plochým dnem pro skladování ropy a kapalných ropných produktů - Část 1: Technické požadavky
Sponsored link
Vydáno: 01.01.1998
ČSN 69 8119-1 - Nadzemní svařované ocelové nádrže s plochým dnem pro skladování ropy a kapalných ropných produktů - Část 1: Technické požadavky

ČSN 69 8119-1

Nadzemní svařované ocelové nádrže s plochým dnem pro skladování ropy a kapalných ropných produktů - Část 1: Technické požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
545 Kč
Označení normy:ČSN 69 8119-1
Třídící znak:698119
Počet stran:52
Vydáno:01.01.1998
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:26582
Popis

ČSN 69 8119-1

Tato norma stanoví základní požadavky na volbu materiálu, výpočet pevnosti, konstrukci, výstroj, výrobu, montáž, zkoušení, přejímání a dokumentaci pro nadzemní ocelové svařované velkoobjemové nádrže s plochým dnem (dále jen nádrže), uzavřené nebo otevřené, s vnitřním přetlakem blízkým atmosférickému (účinek vnitřního přetlaku nepřevyšuje účinek tíhy střechy), jejichž celé dno je rovnoměrně podepřeno, sloužící k uskladňování ropy nebo kapalných ropných produktů a namáhané hydrostatickým tlakem uskladněné kapaliny a případnými vnějšími vlivy. Norma neplatí pro nádrže provozované v chlazeném režimu a nebo při teplotách nad 250 °C. Bez dalších doplňků je její použitelnost omezena klimatickými a seismickými podmínkami České republiky. Ustanovení normy mohou být přiměřeně použita na kovové ochranné jímky vlastních nádrží, které jsou budovány v souladu s požadavky ČSN 65 0201 a ČSN 75 3415. Za pozornost stojí v kapitole 5 - Navrhování- z bezpečnostního i hygienického hlediska - tyto články: 5.4.5 - Požadavky na ventilaci: Nádrže s pevnou střechou musí být s ohledem na pohyb média v nádrži, teplotní efekty a eventuální nouzové zavzdušnění opatřeny odvzdušňovacími hrdly ve střeše o odpovídajícím počtu a velikosti. Odvzdušňovací hrdla mohou být osazena pojistkami proti prošlehnutí plamene, nebo může být parní a jejich spalováním nebo zkapalňováním.5.6.4 - Průlezy v plášti: Každá nádrž musí být opatřena nejméně jedním průlezem v plášti o světlivosti DN 600. Průlezy v plášti musí odpovídat obrázku 10 a tabulce 8. Dále stojí v kapitole 5 - z bezpečnostního i hygienického hlediska - za pozornost články 5.7.1 - Všeobecně, 5.7.2 - Schody a 5.7.3 Plošiny, ochozy a zábradlí. Dále norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Materiál, už zmíněnou kapitolu 5 - Navrhování, kapitolu 6 - Výrobní příprava pro montáž a doprava montážních dílů na staveniště, kapitolu 7 - Montáž, kapitolu 8 - Svařovací postupy, kvalifikace svářečů a jejich identifikace, kapitolu 9 - Kontrola svarových spojů prozařováním, kapilární případně magnetickou metodou nebo ultrazvukovou defektoskopií a kapitolu 10 - Značení a přejímání nádrží. ČSN 69 8119-1 byla vydána v lednu 1998.
Zpracování dat
Schovat