Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 72 7010 - Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Společná ustanovení
Sponsored link
Vydáno: 01.06.1989
ČSN 72 7010 - Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Společná ustanovení

ČSN 72 7010

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Společná ustanovení

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
171 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN 72 7010
Třídící znak:727010
Počet stran:12
Vydáno:01.06.1989
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:31002
Popis

ČSN 72 7010

Norma platí pro stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů pro konstrukce stavebních objektů a dalších materiálů na základě měření v ustáleném tepelném stavu. To je stav, při kterém nedochází ve vztažné části vzorku k časové změně hustoty tepelného toku větší, než stanovují návazné zkušební normy. Norma určuje sedm druhů zkoušek podle jejich účelu. Jsou pak normalizovány postupy při zkoušení, při zpracování výsledků a dokumentaci o zkouškách.Hodnocení výsledků normalizováno není. ČSN 72 7010 byla schválena 14.7.1988 a nabyla účinnosti od 1.6.1989. Nahradila ČSN 72 7010 z r.1970. "Změnou 1)-9/1995", vydanou v říjnu 1995, se s účinností od 1.11.1995 provádí v normě změny v souvislosti s vydáním ČSN 72 7306 z října 1995.