Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 73 0405 - Měření posunů stavebních objektů
Sponsored link
Vydáno: 01.12.1997
ČSN 73 0405 - Měření posunů stavebních objektů

ČSN 73 0405

Měření posunů stavebních objektů

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
171 Kč
Označení normy:ČSN 73 0405
Třídící znak:730405
Počet stran:12
Vydáno:01.12.1997
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:50572
Popis

ČSN 73 0405

Tato norma platí pro měření změn polohy, výšky a tvaru (posunů a přetvoření) stavebních objektů a jejich částí - dále jen měření posunů stavebních objektů - proti poloze a tvaru v základní nebo předcházející etapě měření. Jsou to posuny vzniklé změnami v základové půdě (viz ČSN 73 1001 a ČSN 73 0031) pod objektem nebo stavební, popř. jinou činností v okolí objektu, účinkem statického, dynamického a seizmického zatížení, popř. jinými vlivy na stavební objekty (např. změnou hladiny podzemní vody, poddolováním). Platí pro měření všech druhů stavebních objektů, pro které nebyly vydány zvláštní předpisy. Norma se nevztahuje na měření: a) při zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí (ČSN 73 2030 a ČSN 73 6209); b) poklesů a sesuvů půdy; c) odchylek geometrických parametrů skutečného provedení stavebních objektů při stavební činnosti, které se určují při kontrole přesnosti (ČSN 73 0212-1, ČSN 73 0212-3 a ČSN 73 0212-4). V této normě se používá názvosloví podle ČSN 73 0401 a ČSN ISO 7078.