Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 73 0420-1 - Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
Sponsored link
Vydáno: 01.07.2002
ČSN 73 0420-1 - Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0420-1

Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
171 Kč
Označení normy:ČSN 73 0420-1
Třídící znak:730420
Počet stran:12
Vydáno:01.07.2002
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:64923
Popis

ČSN 73 0420-1

Norma stanoví zásady provádění vytyčovacích prací a výpočtu kritérií přesnosti (nejistoty) vytyčení pro všechny druhy staveb, pro které nebyly vydány zvláštní technické normy nebo předpisy. Je vysvětlena použitá speciální terminologie, používaná v zeměměřictví. Jsou definovány proces vytyčovacích prací s rozdělením na vytyčení prostorové polohy a podrobné vytyčení, využitelné referenční systémy a je uvedeno rozdělení druhů staveb. Dále jsou uvedena kriteria přesnosti (nejistoty) vytyčení (výpočet mezní vytyčovací odchylky a směrodatné odchylky ze stavební tolerance), kontrola vytyčení, primární systém (vytyčovací síť), sekundární systém, podrobné vytyčení a předepisování vytyčovacích odchylek. V normativní příloze jsou uvedeny příklady parametrů přesnosti pro užívané druhy technologie vytyčovacích prací.