Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 73 0540-3 - Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
Sponsored link
Vydáno: 01.11.2005
ČSN 73 0540-3 - Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-3

Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
935 Kč
Označení normy:ČSN 73 0540-3
Třídící znak:730540
Počet stran:96
Vydáno:01.11.2005
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:72612
Popis

ČSN 73 0540-3

Norma stanoví národní normové, charakteristické a návrhové hodnoty fyzikálních veličin stavebních materiálů a výrobků, výplní otvorů, zdících prvků a zdiva, návrhové hodnoty veličin vnějšího prostředí, vnitřního prostředí a vzduchu pro navrhování a ověřování stavebních konstrukcí a budov z hlediska šíření vlhkosti a jejich tepelné ochrany podle ČSN 73 0540-4 a norem souvisejících. Norma dále stanoví národní návrhové hodnoty veličin stavebních materiálů a výrobků, výplní otvorů, zdících prvků a zdiva pro výpočty tepelných ztrát budov podle ČSN EN ISO 13 790, tepelné zátěže klimatizovaných prostorů podle ČSN 73 0548 a tepelných izolací chladíren a mrazíren podle ČSN 14 8102. Norma nestanoví návrhové hodnoty fyzikálních veličin tepelných izolací pro průmyslové užití. Návrhové hodnoty veličin podle této normy zohledňují klimatické podmínky České republiky i obvyklou míru ochrany veřejného zájmu.