Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 73 1200 - Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác
Sponsored link
Vydáno: 01.06.1977
ČSN 73 1200 - Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác

ČSN 73 1200

Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
935 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN 73 1200
Třídící znak:731200
Počet stran:92
Vydáno:01.06.1977
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:5544
Popis

ČSN 73 1200

Norma určuje slovenské a české názvy a definice základních pojmů v oboru betonu a betonářských prací. Norma platí pro vyjadřování v odborném i hospodářském styku, v souvisících právních i technických normách, nebo předpisech, v učebních textech a učebnicích, v projektové dokumentaci, typizačních pracech, v časopiseckých publikacích, v překladatelské a přednáškové činnosti, ve filmových komentářích, rozhlasových a televizních relacích, v odborném zpravodajství, v denním tisku a na výstavních exponátech. Obsah normy je rozdělen do těchto částí: I. Základní pojmy a druhy betonů. II. Složky betonové směsi. III. Technologie výroby betonu. IV. Výstuž. V. Vlastnosti betonové směsi a čerstvého betonu. VI. Vlastnosti betonu. VII. Poruchy a chyby betonu. VIII. Kontrola jakosti betonářských prací. IX. Statistika betonu. Slovensky a česky je uvedeno názvosloví. Slovensky je definováno okolo 600 hesel. ČSN 73 1200 byla schválena 5.5.1975 a nabyla účinnosti od 1.6.1977. "Změnou a)-12/1987" se s účinností od 1.1.1988 ruší čl. 81 a nahrazuje novým zněním (týká se vodostavebného betonu). "Změnou b)-3/1990" se s účinností od 1.5.1990 ruší položka 291 a nahrazuje se novým zněním (týká se stříkaného betonu). "Změnou c)-4/1991" se s účinností od 1.6.1991 ruší čl. 315, 316, 337. (Nyní ČSN 27 8540). "Změnou 4) -5/1994" se s účinností od 1.6.1994 v normě doplňuje příloha A s názvy pro beton, uvedenými v ČSN P ENV 206 a současně mění výčet souvisících předpisů a norem.
Změny norem