Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)
Vydáno: 01.09.2017
ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)

ČSN 73 2901

Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN 73 2901
Třídící znak:732901
Počet stran:20
Vydáno:01.09.2017
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:501944
Popis

ČSN 73 2901

Tato norma stanoví technické požadavky na provádění zhotovitelem vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) s tepelněizolačním výrobkem z pěnového polystyrenu (EPS) nebo z minerální vlny (MW), s konečnou povrchovou úpravou omítkou nebo omítkou a nátěrem, při plošné hmotnosti vrstev vně tepelněizolačního výrobku do 20 kg/m2, spojovaných s podkladem pomocí lepicí hmoty nebo lepicí hmoty a hmoždinek, dodávaných výrobcem jako ucelený systém/sestava určená pro použití jak na nové, tak na stávající stěny a podhledy vystavené působení atmosférických vlivů. Normu lze přiměřeně použít pro sestavy i s jinými typy průmyslově vyráběných tepelněizolačních výrobků, s tím, že musí být zohledněny jejich vlastnosti.