Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 73 4201 ed. 2 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
Sponsored link
Vydáno: 01.12.2016
ČSN 73 4201 ed. 2 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 73 4201 ed. 2

Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
605 Kč
Souběžně s touto normou platí ČSN 73 4201 z října 2010.
Označení normy:ČSN 73 4201 ed. 2
Třídící znak:734201
Počet stran:68
Vydáno:01.12.2016
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:501255
Popis

ČSN 73 4201 ed. 2

Tato norma platí pro navrhování a provádění spalinových cest a připojování spotřebičů paliv. Platí pro komíny, které jsou vedené uvnitř budovy, nebo po její vnější stěně. Platí pro samostatné i společné komíny, pro systémové, individuální i dodatečně vložkované komíny, které jsou určené pro odvod spalin spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva. Norma platí i pro odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší. Tato norma stanoví požadavky pro navrhování a provádění nových i modernizaci stávajících komínů a kouřovodů. Platí pro komíny a kouřovody pracující v tlakových třídách N (s přirozeným tahem), P (přetlakové) a H (vysokopřetlakové), při suchém i mokrém provozu. POZNÁMKA: Modernizací stávajících komínů je uvažováno např. vložkování průduchů jednovrstvých zděných komínů komínovými vložkami. Tato norma neplatí pro volně stojící průmyslové komíny navrhované a prováděné podle ČSN EN 13084-1, ČSN EN 13084-2, ČSN EN 13084-4, ČSN EN 13084-5, ČSN EN 13084-6, ČSN EN 13084-7, ČSN EN 13084-8 a ČSN 73 4110.