Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
Sponsored link
Vydáno: 01.10.2010
ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 73 4201

Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
605 Kč
Koupit včetně změn
Souběžně s touto normou platí ČSN 73 4201 ed. 2 z prosince 2016.
Označení normy:ČSN 73 4201
Třídící znak:734201
Počet stran:68
Vydáno:01.10.2010
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:86687
Popis

ČSN 73 4201

Norma platí pro navrhování a provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů do jejich průduchů. Platí pro komíny, které jsou vedené uvnitř budovy,nebo po její vnější stěně. Platí pro samostatné i společné komíny, které jsou určené pro odvod spalin spotřebičů na plynná, kapalná a pevná paliva. Tato norma uvádí informace o přejímce, kontrole provedení, čištění a údržbě spalinových cest. Tato norma stanoví požadavky pro navrhování a provádění nových i modernizaci stávajících komínů a kouřovodů. Platí pro komíny a kouřovody pracující v tlakových třídách N (podtlakové), P (přetlakové) a H (vysokopřetlakové). Norma také stanoví základní požadavky pro odvod spalin vnější fasádou do volného ovzduší. Norma není určená pro volně stojící průmyslové komíny navrhované a prováděné podle ČSN EN 13084-1. Norma uvádí názvosloví komínů a kouřovodů a třídění komínů zejména podle počtu a způsobu umístění připojovaných spotřebičů paliv a podle reakce na oheň. Stanoví základní požadavky na funkci a materiál komínů a kouřovodů. Norma uvádí jednotlivé požadavky na příslušenství komínů jako kondenzátní jímky a komínová dvířka, stanoví požadavky na vyústění komínů nad střechou. Uvádí požadavky na kouřovody včetně svislého kouřovodu s funkcí komína, měřící otvory a další otvory ve spalinové cestě. V normě jsou uvedeny požadavky na připojování spotřebičů paliv, a sice pro jednotlivé spotřebiče i při větším počtu spotřebičů připojovaných do společných komínů jak v jednom podlaží tak ve více podlažích nad sebou. Norma také stanoví způsob odvodu spalin vnější fasádou do volného ovzduší. V příloze A ČSN 73 4201 jsou uvedené minimální tloušťky stěny spalinové cesty kovových komínových vložek a tvarovek včetně kouřovodů, v příloze B zásady pro vyústění vývodu spalin spotřebičů v provedení B a C, v příloze C je uveden vzor revizní zprávy spalinové cesty, v příloze D je vzor obsahu technické zprávy, v příloze E je uveden vzor na provádění pasportizace komínů a konečně v příloze F jsou ještě některé doplňující obrázky.