Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 73 4301 - Obytné budovy
Sponsored link
Vydáno: 01.06.2004
ČSN 73 4301 - Obytné budovy

ČSN 73 4301

Obytné budovy

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
347 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN 73 4301
Třídící znak:734301
Počet stran:28
Vydáno:01.06.2004
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:70325
Popis

ČSN 73 4301

Aktualizace ČSN 73 4301 Obytné budovy má upřesnit změny ve výstavbě a projektování obytných budov, které probíhají od r.1989 v návaznosti na novelu stavebního zákona ( zákon č. 50/1976 Sb. ) a dalších vyhlášek ( zvláště vyhl.MMR č. 132/1998 Sb.,č. 137/1998 Sb. ) a souvisejících platných norem. V porovnání s předcházející normou byl upřesněn předmět normy. Byla zařazena nová kapitola definic, které platí pro účely této normy tak,aby byly v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Sb. Byla doplněna kapitola 4.2 Vzájemné odstupy staveb a přepracována a podstatně rozšířena kapitola 4.3 Proslunění. Dále byla vzhledem k častým chybám v praxi doplněna kapitola 5.1.3.4 Ochranná zábradlí tak, aby byla v souladu s ČSN 74 3305. Byla přepracována a upřesněna kapitola 5.2 Prostory bytu. V tabulkách doporučených nejmenších ploch obytných místností a kuchyní je doplněn údaj nejmenší plochy místností bytů pro těžce pohybově postižené osoby. V souvislosti s touto problematikou byly zvětšeny rozměry místnosti pro umístění záchodové mísy : šířka je 900 mm ( místo 800 mm ) a délka záchodu při otevírání dveří dovnitř ( nádržka nahoře ) je 1 500 mm ( místo 1 400 mm ). Dveře do prostoru pro osobní hygienu nebo do prostoru WC musí být nejméně 700 mm široké. Hlavní domovní komunikace musí umožňovat přepravu předmětů o rozměrech 1 950 mm x 800 mm x 1 950 mm ( původně 1 800 mm x 600 mm x 1 800 mm ). Kapitola 6 Technická zařízení - tato oblast byla v uvedené normě revidována hlavně s vědomím,že pro jednotlivé discipliny technických zařízení existují podrobné oborové normy a technická pravidla, která detailně konkretizují speciální problematiku. Uživatel této předkládané normy zde nachází v oblasti technických zařízení pouze základní informace, které je nutno vnímat ve vztahu k obytné budově jako existující problematiku. Jsou zde odkazy na detailně zaměřené oborové normy a pravidla. Nicméně v některých konkrétních profesích jsou zde alespoň rámcově respektovány některé trendy související se současným rozvojem profese, jako například měření a regulace.Zmíněna je zde detailněji problematika větrání a další souvislosti.Jednotlivé kapitoly oblasti technických zařízení jsou v tomto podání dokladem, který ukazuje vazbu k předpokládanému typu budov.Neslouží k detailnímu řešení. V novém znění normy je vyřazeno: - stanovení velikostní kategorie bytů podle počtu ubytovaných osob - výpočet ploch a obestavěného prostoru - přehled souhrnných údajů ploch
Změny norem
Česky Tisk
Skladem
73 Kč
Česky Tisk
Skladem
34 Kč
Česky Tisk
Skladem
34 Kč
Česky Tisk
Skladem
34 Kč
Zpracování dat
Schovat