Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 73 5130 - Jeřábové dráhy
Sponsored link
Vydáno: 01.03.1994
ČSN 73 5130 - Jeřábové dráhy

ČSN 73 5130

Jeřábové dráhy

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN 73 5130
Třídící znak:735130
Počet stran:16
Vydáno:01.03.1994
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:15861
Popis

ČSN 73 5130

V této normě jsou zpracovány údaje z ISO 8306:1985 Jeřáby. Čl.3.3 a kap. 4 a 5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Kap. 3 a 4 kromě čl.4.4.3 a 4.4.4 a kap. 5 této normy jsou podle téhož zákona závazné v rozsahu působnosti ministerstva dopravy České republiky na základě jeho požadavku. Norma určuje zásady pro prostorovou úpravu, konstrukční řešení, tolerance, měření úchylek a rektifikace jeřábových drah jeřábů (dále jen jeřábů, pokud v příslušných ustanoveních této normy není nutné jejich bližší určení). Tato norma platí pro projektování, výrobu, montáž a provoz nových kolejnicových drah pojízdných jeřábů a zdvihadel. Tato norma neplatí pro jeřábové dráhy na staveništích. V kap. 3 (Všeobecně) stanoví norma zásadně: "Při navrhování jeřábových drah musí být jejich prostorovou úpravou a konstrukčním řešením splněny požadavky: a) bezpečného provozu jeřábů pojíždějících po jeřábové dráze zejména z hlediska dodržení předepsaného průjezdného profilu jeřábů, dojezdu jeřábů na koncových polích, překrývání jeřábů apod.; b) bezpečnosti práce při obsluze, kontrole a údržbě jeřábů a jeřábových drah; c) bezpečného provozu pod jeřábovými drahami." V poměrně rozsáhlé normě jsou dále stanoveny velmi mnohé technické parametry těchto drah a příslušenství k nim. Za pozornost stojí čl.4.2 "Průchozí lávky", čl.4.3 "Revizní lávky", čl.4.4 "Revizní plošiny", čl.4.6 "Výstupy na plošiny a lávky" a čl. 4.7 "Nouzové postupy z průchozích lávek". a mnohé další. ČSN 73 5130 byla vydána v březnu 1994. Nahradila ČSN 73 5130 z 11.7.1986.