Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 73 5305 - Administrativní budovy a prostory
Sponsored link
Vydáno: 01.04.2005
ČSN 73 5305 - Administrativní budovy a prostory

ČSN 73 5305

Administrativní budovy a prostory

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN 73 5305
Třídící znak:735305
Počet stran:16
Vydáno:01.04.2005
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:72329
Popis

ČSN 73 5305

Tato norma stanovuje zásady pro navrhování administrativních budov a prostorů, komplexů budov nebo jejich částí, které obsahují prostory pro administrativní, koncepční a manažerskou činnost (dále jen administrativní činnost), pro navrhování stavebních úprav stávajících budov nebo jejich částí obsahujících tyto prostory a pro přestavby a změny v užívání ostatních budov nebo jejich částí, pokud se mění na administrativní budovy a prostory. V případě kulturních památek, objektů památkově chráněných a objektů v památkových rezervacích a jejich ochranných pásmech se zásady stanovené touto normou použijí pouze přiměřeně, a to tak, aby nebyly v rozporu s principy památkové ochrany a stanovisky orgánů památkové péče. Norma se vztahuje na budovy a prostory : - pro veřejnou správu budovy pro samosprávu budovy pro moc výkonnou budovy pro moc soudní - pro administrativu související s výrobou, obchodem a službami - pro peněžnictví (banky, pojišťovny, burzy) - vědeckých a výzkumných institucí - přenosových a informačních médií (telekomunikace včetně internetu, pošty, rozhlas, televize, redakce tištěných médií) - univerzálně administrativní Norma se vztahuje také na administrativní části multifunkčních budov. Norma se přiměřeně vztahuje na kancelářská pracoviště, která jsou součástí jiných pracovišť, provozů nebo jiných typů budov (např. pro zdravotnictví, vzdělávání, sport, průmysl, obchod, stravování, apod.). Též se přiměřeně vztahuje na hoteling (kancelářská pracoviště s vazbou na hotelové ubytování) a na domácí pracovny (kancelářská pracoviště s vazbou na byt nebo pracoviště jako součást bytu).