Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 73 6301 - Projektování železničních drah
Vydáno: 01.03.1998
ČSN 73 6301 - Projektování železničních drah

ČSN 73 6301

Projektování železničních drah

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN 73 6301
Třídící znak:736301
Počet stran:20
Vydáno:01.03.1998
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:50986
Popis

ČSN 73 6301

Tato norma stanoví požadavky na koncepční, územní a projektovou dokumentaci novostaveb (podle 3.2) a přestaveb (podle 3.3) železničních drah normálního a úzkého rozchodu s výjimkou drah speciálních. Projektová dokumentace se podle ustanovení této normy zpracovává jen do rychlostí daných citovanými předpisy. Pro rychlosti větší (až do 300 km.h-1) se v poznámkách k příslušným ustanovením uvádějí možnosti řešení koncepční a územní dokumentace staveb drah normálního rozchodu. Norma určuje základní technické podmínky pro stavbu a zařízení dráhy a na dráze, neplatí však pro dočasné stavby a pro zařízení staveniště. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Všeobecné technické požadavky, kapitolu 4 - Tratě, kapitolu 5 - Dopravny a stanoviště, kapitolu 6 - Obvod dráhy a křížení dráhy, kapitolu 7 - Poloha koleje a železniční svršek, kapitolu 8 - Železniční spodek, kapitolu 9 - Mosty, propustky a objekty mostům podobné, kapitolu 10 - Zdi, protihlukové stěny, tunely a galerie, kapitolu 11 - Budovy, kapitolu 12 - Nákladové obvody, kapitolu 13 - Kanalizace a zásobování vodou, teplem, plynem a vzduchem, kapitolu 14 - Zařízení pro elektrizaci drah, kapitolu 15 - Zásobování elektrickou energií, kapitolu 16 - Zabezpečovací zařízení, kapitolu 17 - Sdělovací zařízení a kapitolu 18 - Stavby pro měření, údržbu a opravy dráhy. Norma dále uvádí informativní Přílohu A, která obsahuje seznam právních předpisů, platných v době vydání normy, které se vztahují k normalizovanému tématu. ČSN 73 6301 byla vydána v březnu 1998.