Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 75 3418 - Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropných látek silničními vozidly
Sponsored link
Vydáno: 01.10.2011
ČSN 75 3418 - Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropných látek silničními vozidly

ČSN 75 3418

Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropných látek silničními vozidly

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
171 Kč
Označení normy:ČSN 75 3418
Třídící znak:753418
Počet stran:12
Vydáno:01.10.2011
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:87591
Popis

ČSN 75 3418

Tato norma stanoví zásady pro vnitrostátní silniční dopravu ropných látek (včetně odpadních látek ropného původu) z hlediska požadavků ochrany jakosti povrchových a podzemních vod ve shodě s příslušnými právními předpisy a českými technickými normami. Tato norma výslovně neplatí pro: a) silniční dopravu ropných látek, při níž je z hlediska této normy dopravováno pouze malé množství ropných látek (pro které neplatí ČSN 65 0201); b) silniční dopravu ropných látek mobilními čerpacími stanicemi pohonných hmot složek integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil za mimořádného bezpečnostního stavu (viz ČSN 65 0202 a příslušné právní předpisy 2)); c) pro silniční dopravu zkapalněných nebo stlačených ropných plynů; d) lodní, železniční a leteckou dopravu ropných látek.
Zpracování dat
Schovat