Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 75 4500 - Protierozní ochrana zemědělské půdy
Vydáno: 01.06.1996
ČSN 75 4500 - Protierozní ochrana zemědělské půdy

ČSN 75 4500

Protierozní ochrana zemědělské půdy

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN 75 4500
Třídící znak:754500
Počet stran:16
Vydáno:01.06.1996
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:19647
Popis

ČSN 75 4500

Norma platí pro posuzování, navrhování a provádění opatření k ochraně zemědělské půdy před negativními důsledky vodní a větrné eroze. Ustanovení normy je možno přiměřeně použít i pro řešení protierozní ochrany nezemědělských půd. Normalizovány jsou následující kapitoly: 4 - Základní požadavky, 5 - Druhy eroze a způsoby protierozní ochrany, 6 a 7 - Ochrana zemědělské půdy před vodní a větrnou erozí. V poměrně stručné normě jsou stanoveny jak organizační, tak agrotechnická a technická opatření proti erozi. ČSN 75 4500 byla vydána v červnu 1996.