Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 75 5115 - Jímání podzemní vody
Vydáno: 01.06.2010
ČSN 75 5115 - Jímání podzemní vody

ČSN 75 5115

Jímání podzemní vody

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
325 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN 75 5115
Třídící znak:755115
Počet stran:32
Vydáno:01.06.2010
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:85839
Popis

ČSN 75 5115

Tato norma platí pro navrhování, výstavbu a provoz nových nebo rekonstruovaných jímacích objektů a jímacích zařízení prosté podzemní vody. Jímání podzemní vody se navrhuje na základě výsledků hydrogeologického průzkumu. Výsledky hydrogeologického průzkumu musí poskytovat komplexní geologický podklad pro zpracování projektu výstavby jímacího zařízení včetně případné technologie úpravy jímané podzemní vody a návrhu režimu využívání vodního zdroje, popř. vodního útvaru. Mají-li být průzkumné objekty provedené v rámci hydrogeologického průzkumu (např. vrty, šachtice, apod.) využity k následnému vybudování jímacího zařízení, je třeba při jejich hloubení a vystrojení postupovat v souladu s ustanoveními této normy.
Změny norem
Česky Tisk
Skladem
86 Kč