Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 75 7143 - Jakost vod. Jakost vody pro závlahu
Vydáno: 01.05.1992
ČSN 75 7143 - Jakost vod. Jakost vody pro závlahu

ČSN 75 7143

Jakost vod. Jakost vody pro závlahu

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
315 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN 75 7143
Třídící znak:757143
Počet stran:24
Vydáno:01.05.1992
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:31264
Popis

ČSN 75 7143

Norma platí pro hodnocení a použití vody k doplňkové závlaze (dále jen závlaha). Nestanovuje požadavky na jakost vody s ohledem na její stálost při dopravě a na její účinky na potrubí, jakož i na podrobná zařízení lokalizovaných závlah. Jsou normalizovány zejména ukazatele jakosti /fyzikální, chemické, biologické a zvlášť i ukazatele radioaktivity, dále zásady pro navrhování a provoz závlah. Za pozornost stojí údaje a tabulky v přílohách. Tab.1 obsahuje nejvyšší přípustné hodnoty (NPH) některých ukazatelů znečištění, pro které je voda vhodná (tř. I) podmíněně vhodná (tř. II) a nevhodná (tř. III) pro závlahy. Tab. 4 obsahuje ochranné lhůty při závlaze vodou podmíněně vhodnou pro závlahy (tř. II). ČSN 75 7143 byla schválena 10.5.1991 a nabyla účinnosti od 1.5.1992. Nahradila ČSN 83 0634 ze 17.2.1971.
Změny norem
Česky Tisk
Skladem
66 Kč