Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 75 7315 - Jakost vod - Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou
Sponsored link
Vydáno: 01.03.2011
ČSN 75 7315 - Jakost vod - Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou

ČSN 75 7315

Jakost vod - Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN 75 7315
Třídící znak:757315
Počet stran:20
Vydáno:01.03.2011
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:87690
Popis

ČSN 75 7315

Tato norma popisuje úpravu vzorků odpadních vod před analýzou s cílem usnadnit získání porovnatelných analytických výsledků i v případě, že vzorky obsahují nerozpuštěné tuhé nebo kapalné látky. Upřesněné definice ukazatelů znečištění (celkový, rozpuštěný) a příslušné postupy úpravy jsou shrnuty v příloze A. Postup uvedený v této normě se používá zejména v případě, že výsledky chemických analýz slouží pro účely zpoplatnění množství znečištění vypouštěných odpadních vod, pro porovnávání stavu znečištění odpadních vod s emisními standardy, emisními limity a pro účely porovnávání s limity předepsanými kanalizačním řádem.