Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 75 7360 - Kvalita vod - Stanovení absorbance - Přímé měření absorpce ultrafialového záření vlnové délky 254 nm
Sponsored link
Vydáno: 01.06.2013
ČSN 75 7360 - Kvalita vod - Stanovení absorbance - Přímé měření absorpce ultrafialového záření vlnové délky 254 nm

ČSN 75 7360

Kvalita vod - Stanovení absorbance - Přímé měření absorpce ultrafialového záření vlnové délky 254 nm

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
171 Kč
Označení normy:ČSN 75 7360
Třídící znak:757360
Počet stran:12
Vydáno:01.06.2013
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:93121
Popis

ČSN 75 7360

Tato norma určuje metodu stanovení hodnoty absorbance ultrafialového záření vlnové délky 254 nm ve všech typech vod. Rozsah stanovitelných hodnot je dán optickou délkou použité kyvety. Při použití kyvety s optickou délkou 1 cm je možno stanovit hodnoty absorbance od 0,01. Při měření vody s nízkou hodnotou absorbance se doporučuje použít kyvetu s optickou délkou 5 cm, popřípadě 10 cm, která umožní precizně změřit hodnoty od 0,005.