Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 75 7842 - Jakost vod - Stanovení psychrofilních bakterií
Sponsored link
Vydáno: 01.05.1999
ČSN 75 7842 - Jakost vod - Stanovení psychrofilních bakterií

ČSN 75 7842

Jakost vod - Stanovení psychrofilních bakterií

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
171 Kč
Označení normy:ČSN 75 7842
Třídící znak:757842
Počet stran:12
Vydáno:01.05.1999
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:55552
Popis

ČSN 75 7842

Norma určuje metodu pro stanovení indikátorů celkového mikrobiálního znečištění s optimem růstu při 20 °C (psychrofilních bakterií). Podstata zkoušky: Zkoušený podíl vzorku nebo zředěný vzorek se naočkuje metodou přímého výsevu do masopeptonového agaru. Spočítají se kolonie mikroorganismů vyrostlé po 72 hodinách kultivace při teplotě 20 °C. Princip zkoušky a postup při jejím provádění je podrobně popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Oblast použití, kapitolu 3 - Normativní odkazy, kapitolu 4 - Termíny a definice, kapitolu 5 - Podstata zkoušky, kapitolu 6 - Kultivační médium a zřeďovací roztoky, kapitolu 7 - Přístroje a laboratorní sklo, kapitolu 8 - Odběr vzorků, kapitolu 9 - Příprava vzorku před stanovením, kapitolu 10 - Postup zkoušky, kapitolu 11 - Vyhodnocení, kapitolu 12 - Vyjadřování výsledků a kapitolu 13 - Protokol o zkoušce. ČSN 75 7842 byla vydána v květnu 1999. Nahradila část 5 ČSN 83 0521 z 18.8.1976 a část 5 ČSN 83 0531 z 1.1.1978.
Zpracování dat
Schovat