Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
Sponsored link
Vydáno: 01.02.2006
ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

ČSN 83 9061

Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
95 Kč
Označení normy:ČSN 83 9061
Třídící znak:839061
Počet stran:8
Vydáno:01.02.2006
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:74979
Popis

ČSN 83 9061

Norma je identická s DIN 18920, vydání 2002-08. Nahrazuje ČSN DIN 18920 z června 1997. Platí pro plánování a provádění stavebních prací v sídlech a volné krajině. Slouží k ochraně a zachování stávajících jednotlivých stromů a porostů rostlin tvořených např. stromy, keři, travami a bylinami. Rozděluje příčiny poškození vegetace, stanovuje ochranná opatření před různými druhy poškození a popisuje postupy jejich praktického provádění. Stanoví a upravuje zkoušky.