Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1034-17 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 17: Stroje na výrobu tenkého jemného papíru
Sponsored link
Vydáno: 01.12.2012
ČSN EN 1034-17 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 17: Stroje na výrobu tenkého jemného papíru

ČSN EN 1034-17

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 17: Stroje na výrobu tenkého jemného papíru

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
Označení normy:ČSN EN 1034-17
Třídící znak:507010
Počet stran:44
Vydáno:01.12.2012
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:91927
Popis

ČSN EN 1034-17

Tato evropská norma platí pro stroje na výrobu tenkého jemného, měkkého a krepovaného papíru a platí společně s EN 1034-1:2000+A1:2010. Norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a nebezpečnými událostmi, které se vyskytují u strojů na výrobu tenkého jemného papíru, jsou-li používány tak, jak je předpokládáno a za podmínek předvídatelných výrobcem (viz kapitola 4). Tento dokument se nezabývá nebezpečími tlaku sušicích válců vyhřívaných parou a u Yankee bubnů. POZNÁMKA: Směrnice 97/23/ES uvádí základní bezpečnostní požadavky na tlaková zařízení. Tento dokument neplatí pro: - stroje na výrobu papíru a lepenky; - navíječky tenkého jemného papíru (tissue) (dublírky); - stroje na zpracování tenkého jemného papíru (tissue). V této etapě se tato norma nezabývá stroji na výrobu tenkého jemného papíru, které používají suchý proces k vytváření archů. Tyto stroje budou zahrnuty do samostatné normy, která bude vydána později. Tento dokument neplatí pro stroje na výrobu tenkého jemného papíru, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN.