Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1052-1 - Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
Vydáno: 01.10.1999
ČSN EN 1052-1 - Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

ČSN EN 1052-1

Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN EN 1052-1
Třídící znak:732320
Počet stran:16
Vydáno:01.10.1999
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:56934
Popis

ČSN EN 1052-1

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1052-1:1998. Evropská norma EN 1052-1:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje postup pro stanovení pevnosti zdiva v tlaku. Obsahuje pokyny pro zhotovení zděných zkušebních těles, požadovaný způsob jejich uložení před zkouškou, zkušební zařízení, postup zkoušení, způsob zpracování měřených hodnot a obsah protokolu o zkoušce. Princip normalizované metody i postup provádění zkoušky je popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Podstata zkoušky, kapitolu 4 - Definice a značky, kapitolu 5 - Materiály, kapitolu 6 - Zkušební zařízení, kapitolu 7 - Příprava zděných zkušebních těles, kapitolu 8 - Postup zkoušení, kapitolu 9 - Výpočty, kapitolu 10 - Vyhodnocení výsledků zkoušek a kapitolu 11 - Protokol o zkoušce. Norma dále uvádí normativní Přílohu A. ČSN EN 1052-1 (73 2320) byla vydána v říjnu 1999. S účinností od 1.10. 2000 se ruší ČSN 73 2061-2 - Zatěžovací zkoušky zdiva. Část 2: Pevnost v tlaku, z května 1992, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.