Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1074-2 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 2: Uzavírací armatury
Vydáno: 01.11.2001
ČSN EN 1074-2 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 2: Uzavírací armatury

ČSN EN 1074-2

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 2: Uzavírací armatury

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN EN 1074-2
Třídící znak:137111
Počet stran:16
Vydáno:01.11.2001
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:62796
Popis

ČSN EN 1074-2

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatuty", jejíž sekretariát je v AFNOR. Část 1 ve spojení s následujícími částmi určuje všeobecné požadavky a zkušební postupy, které musí být prováděny ve výrobě a během posuzování shody těchto armatur (typové zkoušky). Podrobné požadavky, které závisí na typu armatury, jsou definovány v částech 2 až 6 této normy. Tato druhá část evropské normy určuje - minimální požadavky na vhodnost uzavíracích armatur používaných pro potrubní systémy na dodávání vody pro lidskou spotřebu nadzemními nebo podzemními rozvody (viz EN 805); - stanoví požadavky na konstrukci, provedení a způsob posuzování shody uzavíracích armatur, bez ohledu na jejich typ a materiál. - je přednostně použitelná pro každou jinou normu na výrobek nebo zkoušení; požadavky jiných norem platí pouze tehdy, když se na ně tato norma odkazuje. - pojednává o požadavcích platných pro uzavírací armatury do DN 2 000 a PFA 6 bar do PFA 25 bar. Její přílohy A, B, C a D jsou normativní. S ohledem na možné nepříznivé působení výrobků zhotovených podle příslušných částí této normy na jakost vody pro lidskou spotřebu je nutno vzít v úvahu: 1) Že kterákoliv část normy neobsahuje žádné údaje o tom, které výrobky mohou být používány bez omezení v jednotlivých členských státech EU nebo EFTA; 2) stávající platné národní předpisy týkající se používání a vlastností těchto produktů do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria.