Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1074-4 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 4: Odvzdušňovací a přivzdušňovací ventily
Vydáno: 01.11.2001
ČSN EN 1074-4 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 4: Odvzdušňovací a přivzdušňovací ventily

ČSN EN 1074-4

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 4: Odvzdušňovací a přivzdušňovací ventily

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN EN 1074-4
Třídící znak:137111
Počet stran:16
Vydáno:01.11.2001
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:62564
Popis

ČSN EN 1074-4

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury", jejíž sekretariát je v AFNOR. Norma EN 1074 sestává ze šesti částí: Část 1: Všeobecné požadavky Část 2: Uzavírací armatury Část 3: Zpětné armatury Část 4: Odvzdušňovací a přivzdušňovací ventily Část 5: Regulační ventily Část 6: Hydranty Část 1 ve spojení s následujícími částmi určuje všeobecné požadavky a zkušební postupy, které musí být prováděny ve výrobě a během posuzování shody těchto ventilů (typové zkoušky). Podrobné požadavky, které závisí na typu ventilu, jsou definovány v částech 2 až 6 této normy. S ohledem na možné nepříznivé působení výrobků podle této normy na jakost vody pro lidskou spotřebu: 1) tato norma neobsahuje žádné údaje o tom, které výrobky mohou být používány bez omezení v jednotlivých členských státech EU nebo EFTA; 2) je třeba vzít v úvahu stávající platné národní předpisy týkající se používání a vlastností těchto produktů do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria. Tato evropská norma určuje minimální požadavky na vhodnost používání ventilů pro potrubní systémy na dodávání vody pro lidskou spotřebu nadzemními nebo podzemními rozvody nebo systémy s nimi spojené (viz EN 805). Tato norma stanoví požadavky na konstrukci, provedení a způsob posuzování shody ventilů, bez ohledu na jejich typ a materiál. Platnost této normy má přednost před ostatními normami pro výrobky nebo zkoušení: požadavky jiných norem platí pouze tehdy, když se tato norma na ně odkazuje. Tato norma se zabývá požadavky platnými pro odvzdušňovací a přivzdušňovací ventily do DN 300 včetně a PFA 6 až PFA 25.