Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1090-2 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
Sponsored link
Vydáno: 01.02.2019
ČSN EN 1090-2 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

ČSN EN 1090-2

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
1320 Kč
Označení normy:ČSN EN 1090-2
Třídící znak:732601
Počet stran:174
Vydáno:01.02.2019
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:506872
Popis

ČSN EN 1090-2

Tato evropská norma uvádí požadavky na provádění ocelových konstrukcí jako konstrukcí nebo jejich dílců zhotovených z: - za tepla válcovaných výrobků z konstrukčních ocelí do třídy S700 včetně; - za studena tvarovaných prvků a plošných průřezů do třídy S700 včetně (pokud nespadají do rozsahu působnosti EN 1090-4); - výrobků z korozivzdorných austenitických, austeniticko-feritických a feritických ocelí vyrobených za tepla nebo tvarovaných za studena; - za tepla zhotovených nebo za studena tvarovaných konstrukčních dutých průřezů, zahrnujících výrobky standardních rozměrů, výrobky vyrobené na zakázku a průřezy vyrobené svařováním. U konstrukčních dílců vyráběných ze za studena tvarovaných prvků a za studena tvarovaných konstrukčních dutých průřezů, které spadají do rozsahu působnosti EN 1090-4, mají požadavky EN 1090-4 přednost před odpovídajícími požadavky této evropské normy. Tuto evropskou normu lze rovněž použít pro konstrukční ocel do S 960 včetně, za předpokladu, že podmínky pro provádění jsou ověřeny kritérii spolehlivosti a jsou stanoveny další potřebné požadavky. Tato evropská norma stanoví požadavky nezávisle na typu a rozměru ocelové konstrukce (např. pozemní stavby, mosty, plnostěnné nebo příhradové dílce), včetně konstrukcí namáhaných na únavu nebo seizmickým zatížením. Požadavky jsou vyjádřeny třídami provedení. Tato evropská norma se vztahuje na konstrukce navržené podle příslušné části EN 1993. Štětovnice, zarážené piloty a mikropiloty navržené podle EN 1993-5 jsou prováděny podle EN 12063, EN 12699 a EN 14199. Tato evropská norma se vztahuje pouze na provádění převázek, rozpěr a spojů. Tato evropská norma se vztahuje na ocelové dílce spřažených ocelobetonových konstrukcí navržených podle příslušné části EN 1994. Tuto evropskou normu lze použít pro konstrukce navržené podle jiných návrhových pravidel za předpokladu, že podmínky pro provádění jsou s nimi v souladu a jsou stanoveny další potřebné požadavky. Tato evropská norma zahrnuje požadavky pro svařování betonářské oceli s konstrukční ocelí. Tato norma nezahrnuje požadavky na použití betonářské oceli v železobetonových konstrukcích.