Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1090-4 - Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách
Sponsored link
Vydáno: 01.08.2019
ČSN EN 1090-4 - Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách

ČSN EN 1090-4

Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
715 Kč
Označení normy:ČSN EN 1090-4
Třídící znak:732601
Počet stran:80
Vydáno:01.08.2019
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:508064
Popis

ČSN EN 1090-4

Tato evropská norma stanovuje požadavky na provádění, tj. výrobu a montáž ocelových konstrukčních prvků a plošných profilů a konstrukcí tvarovaných za studena pro použití ve střechách, stropech, podlahách a obkladech. -*Tato evropská norma se vztahuje na konstrukce navržené podle příslušné části EN 1993. Tato evropská norma platí pro konstrukční prvky a plošné profily, které jsou navrženy podle EN 1993-1-3. Tuto evropskou normu lze použít pro konstrukce navržené podle jiných pravidel za předpokladu, že podmínky provádění jsou s těmito pravidly v souladu a jsou stanoveny další potřebné požadavky. Tato evropská norma také stanovuje požadavky na dokumentaci a provádění, tj. výrobu a montáž plošných profilů tvářených za studena pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách za podmínek převážně staticky a seizmicky zatížených. Tato evropská norma platí pro plošné profily konstrukčních tříd I a II podle EN 1993-1-3, které se používají v konstrukcích. Tato evropská norma platí pro konstrukční prvky všech konstrukčních tříd podle EN 1993-1-3. Plošné profily jsou zde chápány jako: - profilovaný plech např. lichoběžníkový, sinusový nebo kazeta, nebo Konstrukční prvky jsou zde chápány jako: - prvky (podélně profilované průřezy), které se vyrábějí tvářením za studena. Tato evropská norma také zahrnuje: - nesvařované složené profily; - svařované, za studena tvarované duté profily, které nejsou zahrnuty v EN 10219-1; - perforované, děrované a mikro profilované plošné profily a prvky; POZNÁMKA 1: Tato norma nezahrnuje svařované profily, požadavky na jejich provádění jsou uvedeny v EN 1090-2. Tato norma rovněž pokrývá distanční konstrukce mezi vnějšími a vnitřními nebo horními a spodními plášti střech, stěn a stropů ze za studena tvářených profilovaných plošných profilů a přichycení a připojení výše uvedených prvků, pokud jsou všechny zapojeny do přenosu zatížení. Tato norma zahrnuje ocelové profilované plošné profily pro kompozitní podlahy, např. v průběhu montáže a ve fázi betonáže. Spřažené konstrukční prvky, u nichž je vzájemné působení mezi různými materiály nedílnou součástí konstrukčního chování materiálu, jako jsou sendvičové panely a kompozitní podlahy, nejsou zahrnuty do této normy. Tato norma nezahrnuje nezbytné analýzy, detaily a prováděcí pravidla pro tepelnou izolaci, ochranu proti vlhkosti, kontrolu hluku a protipožární ochranu. Tato norma se nezabývá předpisy pro střešní a stěnové obklady, které jsou vyráběny tradičními instalatérskými nebo klempířskými metodami. Příloha B této normy se týká ustanovení, která ještě nejsou zahrnuta v normě EN 1993-1-3. Pokyny uvedené v této příloze mohou být zcela nebo částečně nahrazeny budoucími pokyny v EN 1993. Tato evropská norma nezahrnuje podrobné požadavky na vodotěsnost nebo prodyšnost a na tepelnou stránku plošných profilů. POZNÁMKA 2: Konstrukce zahrnuté do této normy mohou být například: - jedno nebo více plášťové střechy, přičemž nosná konstrukce (dolní) nebo skutečná střecha (vrchní) nebo obě části se skládají ze za studena tvarovaných prvků a plošných profilů; - jedno nebo více plášťové stěny, přičemž nosná konstrukce (vnitřní), skutečný obvodový plášť (vnější) nebo obě části se skládají ze za studena tvarovaných prvků a plošných profilů, nebo - vazníky ze za studena tvarovaných prvků. POZNÁMKA 3: Konstrukce se mohou skládat ze sestav ocelových konstrukčních prvků s plošných profilů podle EN 1090-4 a hliníkových konstrukčních prvků a plechů podle EN 1090-5.