Detail produktu

ČSN EN 1090-4 - Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách

ČSN EN 1090-4 - Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách

Vaše cena s DPH
655 Kč
Vaše cena bez DPH
595 Kč
Počet
 ks

Informace o normě

Označení normy:ČSN EN 1090-4
Třídící znak:732601
Katalogové číslo:508064
Vydáno:1.8.2019
Počet stran:80
Převzetí: Norma je vydána v českém jazyce (popř. ve slovenském jazyce pouze u norem vydaných před rokem 1993)

Stručný popis normy – anotace

ČSN EN 1090-4


ČSN EN 1090-4 Tato evropská norma stanovuje požadavky na provádění, tj. výrobu a montáž ocelových konstrukčních prvků a plošných profilů a konstrukcí tvarovaných za studena pro použití ve střechách, stropech, podlahách a obkladech. -*Tato evropská norma se vztahuje na konstrukce navržené podle příslušné části EN 1993. Tato evropská norma platí pro konstrukční prvky a plošné profily, které jsou navrženy podle EN 1993-1-3. Tuto evropskou normu lze použít pro konstrukce navržené podle jiných pravidel za předpokladu, že podmínky provádění jsou s těmito pravidly v souladu a jsou stanoveny další potřebné požadavky. Tato evropská norma také stanovuje požadavky na dokumentaci a provádění, tj. výrobu a montáž plošných profilů tvářených za studena pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách za podmínek převážně staticky a seizmicky zatížených. Tato evropská norma platí pro plošné profily konstrukčních tříd I a II podle EN 1993-1-3, které se používají v konstrukcích. Tato evropská norma platí pro konstrukční prvky všech konstrukčních tříd podle EN 1993-1-3. Plošné profily jsou zde chápány jako: - profilovaný plech např. lichoběžníkový, sinusový nebo kazeta, nebo Konstrukční prvky jsou zde chápány jako: - prvky (podélně profilované průřezy), které se vyrábějí tvářením za studena. Tato evropská norma také zahrnuje: - nesvařované složené profily; - svařované, za studena tvarované duté profily, které nejsou zahrnuty v EN 10219-1; - perforované, děrované a mikro profilované plošné profily a prvky; POZNÁMKA 1: Tato norma nezahrnuje svařované profily, požadavky na jejich provádění jsou uvedeny v EN 1090-2. Tato norma rovněž pokrývá distanční konstrukce mezi vnějšími a vnitřními nebo horními a spodními plášti střech, stěn a stropů ze za studena tvářených profilovaných plošných profilů a přichycení a připojení výše uvedených prvků, pokud jsou všechny zapojeny do přenosu zatížení. Tato norma zahrnuje ocelové profilované plošné profily pro kompozitní podlahy, např. v průběhu montáže a ve fázi betonáže. Spřažené konstrukční prvky, u nichž je vzájemné působení mezi různými materiály nedílnou součástí konstrukčního chování materiálu, jako jsou sendvičové panely a kompozitní podlahy, nejsou zahrnuty do této normy. Tato norma nezahrnuje nezbytné analýzy, detaily a prováděcí pravidla pro tepelnou izolaci, ochranu proti vlhkosti, kontrolu hluku a protipožární ochranu. Tato norma se nezabývá předpisy pro střešní a stěnové obklady, které jsou vyráběny tradičními instalatérskými nebo klempířskými metodami. Příloha B této normy se týká ustanovení, která ještě nejsou zahrnuta v normě EN 1993-1-3. Pokyny uvedené v této příloze mohou být zcela nebo částečně nahrazeny budoucími pokyny v EN 1993. Tato evropská norma nezahrnuje podrobné požadavky na vodotěsnost nebo prodyšnost a na tepelnou stránku plošných profilů. POZNÁMKA 2: Konstrukce zahrnuté do této normy mohou být například: - jedno nebo více plášťové střechy, přičemž nosná konstrukce (dolní) nebo skutečná střecha (vrchní) nebo obě části se skládají ze za studena tvarovaných prvků a plošných profilů; - jedno nebo více plášťové stěny, přičemž nosná konstrukce (vnitřní), skutečný obvodový plášť (vnější) nebo obě části se skládají ze za studena tvarovaných prvků a plošných profilů, nebo - vazníky ze za studena tvarovaných prvků. POZNÁMKA 3: Konstrukce se mohou skládat ze sestav ocelových konstrukčních prvků s plošných profilů podle EN 1090-4 a hliníkových konstrukčních prvků a plechů podle EN 1090-5.
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat