Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1149-5 - Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky
Sponsored link
Vydáno: 01.05.2019
ČSN EN 1149-5 - Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky

ČSN EN 1149-5

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN EN 1149-5
Třídící znak:832845
Počet stran:16
Vydáno:01.05.2019
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:507365
Popis

ČSN EN 1149-5

Tato evropská norma je součástí souboru norem se zkušebními metodami a požadavky pro elektrostatické vlastnosti ochranného oděvu. Tato část specifikuje požadavky na materiál a konstrukci pro ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj, včetně kapucí a čepic, používaných jako součást systému s celkovým uzemněním. Nevztahuje se na ochranné rukavice nebo obuv rozptylující elektrostatický náboj, které jsou oddělené a nejsou integrální součásti oděvů. Tuto evropskou normu nelze použít na ochranu proti síťovým napětím.