Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1176-1 ed. 2 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Sponsored link
Vydáno: 01.07.2018
ČSN EN 1176-1 ed. 2 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1176-1 ed. 2

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
935 Kč
S účinností od 2018-10-31 se nahrazuje ČSN EN 1176-1 (94 0515) z února 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 1176-1 ed. 2
Třídící znak:940515
Počet stran:94
Vydáno:01.07.2018
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:505284
Popis

ČSN EN 1176-1 ed. 2

Tato část EN 1176 stanovuje obecné bezpečnostní požadavky pro trvale instalovaná zařízení a povrchy veřejného dětského hřiště. Další bezpečnostní požadavky na specifické části zařízení dětského hřiště jsou uvedeny v navazujících částech této normy. Tato část EN 1176 zahrnuje zařízení dětského hřiště pro všechny děti. Byla připravena za pomoci ucelených znalostí potřeb pro dohled nad malými dětmi a méně zdatnými nebo způsobilými dětmi. Cílem této části EN 1176 je zabezpečit dostatečný stupeň bezpečnosti při využívání, hraní si v zařízení dětského hřiště, na něm nebo kolem něj a současně podporovat činnosti a vlastnosti, které prospívají dětem, protože pomáhají získat hodnotné zkušenosti, umožňující dětem vyrovnat se situacemi mimo dětské hřiště. Tato část EN 1176 se vztahuje na zařízení dětského hřiště určeného pro individuální a kolektivní užívání dětmi. Vztahuje se také na zařízení a jeho díly instalované jako zařízení dětského hřiště, i když jako takové nejsou vyrobeny, ale nevztahuje se na předměty definované jako hračky v EN 71 a ve směrnici o bezpečnosti hraček. Nevztahuje se na dětská hřiště plná dobrodružství s vyloučením těch herních prvků, která byla dodána z komerčních zdrojů. POZNÁMKA: Dětská hřiště plná dobrodružství jsou ohrazená plotem, zabezpečena, provozována a personálně zajištěna v souladu s obecně přijatými zásadami, které povzbuzují rozvoj dětí a často používají vlastnoruční vybavení. Tato část EN 1176 stanovuje požadavky, které ochrání dítě před nebezpečím, jež nemusí být schopno předvídat při používání zařízení k zamýšlenému účelu nebo způsobem, který lze logicky očekávat. Použití elektřiny v herních zařízeních, ať už jako herní činnost nebo jako hnací síla, je mimo předmět této normy. Uživatelé mají věnovat pozornost evropským a místním národním normám a předpisům, které je třeba dodržovat při používání elektřiny. Herní zařízení umístěná ve vodě a kde může být voda považována za povrch tlumící dopad, nejsou zcela pokryta touto normou, a další rizika jsou spojena s mokrým prostředím. Riziko vystavení nadměrným hladinám UV záření není v této normě zahrnuto.