Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12043 - Potravinářské stroje - Přerušovače kynutí - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Sponsored link
Vydáno: 01.06.2015
ČSN EN 12043 - Potravinářské stroje - Přerušovače kynutí - Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN EN 12043

Potravinářské stroje - Přerušovače kynutí - Bezpečnostní a hygienické požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
Označení normy:ČSN EN 12043
Třídící znak:512545
Počet stran:40
Vydáno:01.06.2015
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:97638
Popis

ČSN EN 12043

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na návrh a výrobu přerušovačů kynutí s pohybujícími se kapsovými unášeči, jak je popsáno v kapitole 3 a používaných v potravinářském průmyslu, ve výrobnách pečiva, pekárnách atd. pro poskytnutí doby kynutí těstu mezi různými fázemi výroby. Tato evropská norma řeší všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se instalace, seřízení, provozu, čištění, údržby, demontáže, vyřazení z provozu a šrotování přerušovačů kynutí s pohybujícími se kapsovými unášeči, když jsou používány podle svého určení a za podmínek důvodně předvídatelného nesprávného použití výrobcem (viz kapitola 4). Hluk u přerušovačů kynutí není považován za významné nebezpečí. To neznamená, že výrobce stroje je zbaven povinnosti snižovat hluk a provádět deklarování hluku. Proto je zkušební předpis pro hluk navržen v příloze A. Následující stroje jsou vyjmuty: - nezávislý automatický nakládací systém, který není integrován do stroje; - výzkumné a zkušební stroje ve vývoji výrobce; - zpomalovač a koncová kynárna. Tato evropská norma neplatí pro přerušovače kynutí s pohybujícími se kapsovitými unášeči, které byly vyrobeny před datem vydání této evropské normy.