Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12190 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt
Sponsored link
Vydáno: 01.08.1999
ČSN EN 12190 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt

ČSN EN 12190

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
86 Kč
Označení normy:ČSN EN 12190
Třídící znak:732113
Počet stran:8
Vydáno:01.08.1999
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:56562
Popis

ČSN EN 12190

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12190:1998. Evropská norma EN 12190:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje postup pro stanovení pevnosti v tlaku malt a betonů pro staticky funkční i staticky nefunkční opravy ve smyslu definice EN 1504-1. Tato metoda platí pro všechny typy správkových malt a betonů s maximální zrnitostí kameniva do 8 mm. Rozlišuje mezi maltami s hydraulickými a polymerovými pojivy. V této normě se pojem malta vztahuje jak na malty, tak i na betony. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podstata zkoušky, kapitolu 5 - Zkušební zařízení, kapitolu 6 - Příprava zkušebních těles, kapitolu 7 - Postup zkoušky a kapitolu 8 - Protokol o zkoušce. Dále norma uvádí normativní Přílohu A. ČSN EN 12190 (73 2113) byla vydána v srpnu 1999.