Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12192-1 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Granulometrická analýza - Část 1: Zkušební metoda pro suché složky suchých maltových směsí
Sponsored link
Vydáno: 01.02.2003
ČSN EN 12192-1 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Granulometrická analýza - Část 1: Zkušební metoda pro suché složky suchých maltových směsí

ČSN EN 12192-1

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Granulometrická analýza - Část 1: Zkušební metoda pro suché složky suchých maltových směsí

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
155 Kč
Označení normy:ČSN EN 12192-1
Třídící znak:732122
Počet stran:12
Vydáno:01.02.2003
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:66405
Popis

ČSN EN 12192-1

Tato evropská norma stanoví metodu pro měření zrnitosti suchých složek správkových maltových směsí, s maximální velikosti zrn 8 mm nebo 10 mm, které jsou součástí výrobků nebo systémů pro opravy, jak jsou definovány v prEN 1504-3. Tato norma nepojednává o zrnitosti samostatného kameniva, které se stanovuje podle zkušební metody, popsané v ČSN EN 933. Podstata zkušební metody spočívá v prosévání vzorku zkušebními síty se zvětšující se velikostí ok, které jsou naskládány nad sebou. Výsledkem zkoušky jsou procentní podíly vzorku, prošlé každým sítem.