Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12195-1 - Zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 1: Výpočet zajišťovacích sil
Vydáno: 01.06.2011
ČSN EN 12195-1 - Zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 1: Výpočet zajišťovacích sil

ČSN EN 12195-1

Zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 1: Výpočet zajišťovacích sil

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
405 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN EN 12195-1
Třídící znak:300080
Počet stran:48
Vydáno:01.06.2011
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:88340
Popis

ČSN EN 12195-1

Tato evropská norma je použitelná pro návrh metod zajištění (blokování, přivazování a jejich kombinace) pro zajištění břemen pro pozemní dopravu silničními vozidly nebo jejich částmi (valníky, návěsy, kontejnery a výměnnými nástavbami), včetně jejich dopravy na plavidlech nebo po železnici a/nebo jejich kombinacemi. Jsou vyloučeny svážné pahrbky1) se zrychlením 1 g v železniční dopravě, tak jako nepředvídaná kombinovaná doprava. (Pro přivazovací popruhy ze syntetických vláken viz EN 12195-2, pro přivazovací řetězy viz EN 12195-3, pro přivazovací ocelová drátěná lana viz EN 12195-4). Tato evropská norma není použitelná pro vozidla s celkovou hmotností rovnou nebo nižší než 3 500 kg. POZNÁMKA: Lehčí vozidla mohou mít jízdní charakteristiky, které mají na silnici vyšší hodnoty zrychlení. Pro dimenzování zajištění břemene je provedeno rozlišení mezi stabilními břemeny a břemeny náchylnými k překlopení. Kromě toho, jsou specifikované koeficienty zrychlení pro pozemní dopravu.