Detail produktu

ČSN EN 12268 - Potravinářské stroje - Pásové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN EN 12268 - Potravinářské stroje - Pásové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky

Vaše cena s DPH
446 Kč
Vaše cena bez DPH
405 Kč
Počet
 ks

Informace o normě (Náhled)

Označení normy:ČSN EN 12268
Třídící znak:513020
Katalogové číslo:97979
Vydáno:1.7.2015
Počet stran:44
Převzetí: Norma je vydána v českém jazyce (popř. ve slovenském jazyce pouze u norem vydaných před rokem 1993)

Stručný popis normy – anotace

ČSN EN 12268


ČSN EN 12268 1.1 - Obecně Tato evropská norma stanovuje požadavky na návrh a výrobu pásových pil popsaných v 1.2 (viz obrázky 1 až 5). Stroje pokryté touto evropskou normou jsou používány k řezání: - kostí; - čerstvého nebo hluboce zmrazeného masa s kostmi nebo bez kostí; - čerstvých nebo hluboce zmrazených ryb, neupravených nebo rozporcovaných; - hluboce zmrazených bloků potravinových výrobků; - čerstvé nebo hluboce zmrazené zeleniny; - jiných výrobků, jako jsou vepřový tuk nebo podobné výrobky. Pásové pily pokryté touto evropskou normou nezahrnují pásové pily pro zpracování dřeva a podobných materiálů, které jsou pokryty normami řady EN 1807. Pásové pily pro domácí používání nejsou zahrnuty v této evropské normě. Tento dokument neplatí pro pásové pily, které byly vyrobeny před datem jeho vydání jako evropské normy. Tato evropská norma řeší všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se pásových pil, když jsou používány podle svého určení a za podmínek výrobcem důvodně předvídatelného nesprávného použití (viz kapitola 4). Tato evropská norma řeší nebezpečí, která mohou nastat během celé životnosti stroje, včetně etapy přepravy, montáže, uvedení do provozu, provozu, čištění, používání, údržby, odstavení z provozu, demontáže, vyřazení z provozu a šrotování stroje. Tato evropská norma pokrývá následující typy strojů: - pásové pily konstruované jako stolní stroje s podstavcem a bez podstavce; - pásové pily konstruované jako stroje umístěné na podlahu s kolečky a bez koleček. 1.2 - Popis různých typů strojů 1.2.1 - Obecně Pásové pily sestávají ze skříně stroje, pevného podávacího stolu nebo posuvného podávacího stolu, válečkového dopravníku nebo dopravního pásu, posunovače produktu, výškově nastavitelné ochranné mříže, horního a dolního kotouče, pilového pásu, horního a spodního vedení pásu, napínacího zařízení pásu, hnacích a elektrických součástí v závislosti na typu stroje. Tato norma neřeší strojní zařízení s automatickými systémy vkládání/odebírání (např. automatické dopravníky). U pásových pil umístěných na podlaze je řezaný produkt ručně umísťován na pevný podávací stůl nebo posuvný podávací stůl a je tlačen proti prostoru řezání pilového pásu prostřednictvím posunovače produktu nebo zadní stěny stolu na posuvném podávacím stolu nebo prostřednictvím válečkového dopravníku nebo dopravního pásu a je řezán. 1.2.2 - Typ A Pásová pila s pevným podávacím stolem a neodnímatelným pohyblivým posunovačem produktu. Maximální výška řezu SH <= 250 mm. 1.2.3 - Typ B Pásová pila s pevným podávacím stolem, ochrannou mříží a maximální výškou řezu < 420 mm. 1.2.4 - Typ C Pásová pila s posuvným podávacím stolem, ochrannou mříží a výškou řezu <= 420 mm. 1.2.5 - Typ D Pásová pila s neautomatickou podávací a přepravní jednotkou (např. válečkový dopravník, dopravní pás); maximální výška řezu SH <= 550 mm.
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat