Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12312-14 - Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující
Vydáno: 01.11.2014
ČSN EN 12312-14 - Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující

ČSN EN 12312-14

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
325 Kč
Označení normy:ČSN EN 12312-14
Třídící znak:319321
Počet stran:36
Vydáno:01.11.2014
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:96269
Popis

ČSN EN 12312-14

Tato evropská norma stanovuje technické požadavky na minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4, která mohou nastat během uvádění do provozu, provozu a údržby nástupních zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující při správném použití, včetně nesprávného použití důvodně předvídatelného výrobcem, pokud jsou prováděny v souladu se specifikacemi uvedenými výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem. Rovněž zohledňuje některé požadavky, které byly uznány za nezbytné úřady, výrobci letadel a pozemních zařízení pro letadla (ground support equipment; GSE) stejně jako leteckými společnostmi a odbavovacími agenturami. Tato evropská norma stanovuje zvláštní bezpečnostní požadavky pro přepravní/nástupní zařízení pro přepravu/nastupování cestujících se zdravotním postižením/nezpůsobilých cestujících, jak jsou definováni podle 3.1, která jsou dále uváděna jako nástupní zařízení. Tato evropská norma platí pro ručně vedená samojízdná nástupní zařízení, samojízdná nástupní zařízení s integrovaným místem pro řidiče a tažená nástupní zařízení, používaná k převozu cestujících se zdravotním postižením/nezpůsobilých cestujících na letišti mezi odbavovací budovou a odstavnou plochou letadla a k nastupování a vystupování těchto cestujících do a z civilních letadel. Tato evropská norma předpokládá, že cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilý cestující může být doprovázen pomocníkem a může sedět na vozíku nebo ležet na pojízdných nosítkách. Tato evropská norma také předpokládá, že typy vozíků, které smějí být použity, by mohly být: a) vozíky standardního typu, např. v souladu s EN 12183; b) vozíky se zádržným systémem nebo bez zádržného systému uživatele; c) vozíky široké jako ulička v letadle; d) nestandardní vozíky používané na letištích; e) vozíky nepoháněné cestujícím; f) elektricky poháněné vozíky, např. v souladu s EN 12184. POZNÁMKA 1: Předpokládá se, že elektricky poháněné vozíky nebudou nakládány do kabiny letadla. Tato evropská norma neplatí pro jiné typy letadlových nakládačů, které nejsou specificky konstruovány pro nastupování nezpůsobilých cestujících nebo cestujících se zdravotním postižením, např. mobilní salonky, nástupní mosty nebo vnější podvěsy např. používané na vrtulnících. Tato evropská norma neplatí pro pneumatické systémy. Tato evropská norma nestanovuje požadavky pro nebezpečí způsobená hlukem a vibracemi. POZNÁMKA 2: EN 1915-3 a EN 1915-4 stanovují obecné požadavky na GSE týkající se hluku a vibrací. Tato evropská norma neplatí pro nemodifikované automobilové díly schválené pro vozidla určená pro veřejné komunikace v rámci EU a EFTA, pokud jsou na nástupním zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující použity k účelu, pro který jsou určeny. Tato evropská norma nepojednává o nebezpečích od ostatních vozidel na odbavovací ploše. Tato část EN 12312 neplatí pro vybavení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující, které bylo vyrobeno před datem vydání této normy CEN. Tato část EN 12312 při použití ve spojení s EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 a EN 1915-4 stanovuje požadavky pro zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující. b) dvouplošinové nakládače kontejnerů/palet (samojízdné); c) nakládače/přepravníky kontejnerů/palet (samojízdné); d) nakládače/plošiny pro přesun kontejnerů/palet (tažené). Tato evropská norma nestanovuje požadavky pro nebezpečí způsobená hlukem a vibracemi. POZNÁMKA 1: EN 1915-3 a EN 1915-4 poskytují obecné požadavky na GSE týkající se vibrací a hluku. Tato norma se nezabývá nebezpečími se zřetelem ke standardnímu automobilovému podvozku a k jiným vozidlům na odbavovací ploše. Tato část EN 12312 neplatí pro nakládače kontejnerů/palet, které byly vyrobeny před datem vydání této normy CEN. POZNÁMKA 2: Určité rozměry jsou uvedeny v jednotkách Britské soustavy (v závorkách) za metrickými jednotkami, neboť kontejnery/palety, s nimiž se bude manipulovat, jsou založeny hlavně na Britské soustavě. Tato část EN 12312 při použití ve spojení s EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 a EN 1915-4 poskytuje požadavky pro nakládače kontejnerů/palet.