Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12312-15+A1 - Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení
Sponsored link
Vydáno: 01.05.2023
ČSN EN 12312-15+A1 - Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení

ČSN EN 12312-15+A1

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
358 Kč
Označení normy:ČSN EN 12312-15+A1
Třídící znak:319321
Počet stran:32
Vydáno:01.05.2023
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:517075
Popis

ČSN EN 12312-15+A1

Tento dokument stanovuje technické požadavky k minimalizování nebezpečí uvedených v kapitole 4, která mohou nastat během uvádění do provozu, provozu a údržby tahačů vozíků pro zavazadla a zařízení, pokud jsou používány tak, jak bylo určeno, včetně nesprávného použití důvodně předvídatelného výrobcem, které se provádějí v souladu se specifikacemi danými výrobcem nebo jeho autorizovaným zástupcem. Tato část také bere v úvahu některé požadavky uznané jako základní oprávněnými orgány, výrobci letadel a pozemních zařízení pro letadla (ground support equipment; GSE), jakož i leteckými společnostmi a odbavovacími agenturami. Tento dokument platí pro samojízdné tahače vozíků pro zavazadla a zařízení s místem řidiče. Tento dokument neplatí pro ručně vedená zařízení. Tento dokument se zabývá vibracemi, které jsou považovány za významné. Měřením vibrací se zabývá EN 1915-3. Nejsou poskytnuty žádné další požadavky na hluk kromě těch v EN 1915-4. POZNÁMKA - EN 1915-4 poskytuje obecné požadavky na hluk pro GSE. Tato část EN 12312 neplatí pro tahače vozíků pro zavazadla a zařízení, které byly vyrobeny před datem vydání této normy. Tato část EN 12312 při použití ve spojení s EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 a EN 1915-4 stanovuje požadavky na tahače vozíků pro zavazadla a zařízení.