Detail produktu

ČSN EN 12331 - Potravinářské stroje - Mlýnky na maso - Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN EN 12331 - Potravinářské stroje - Mlýnky na maso - Bezpečnostní a hygienické požadavky

Vaše cena s DPH
446 Kč
Vaše cena bez DPH
405 Kč
Počet
 ks

Informace o normě (Náhled)

Označení normy:ČSN EN 12331
Třídící znak:513055
Katalogové číslo:99657
Vydáno:1.4.2016
Počet stran:40
Převzetí: Norma je vydána v českém jazyce (popř. ve slovenském jazyce pouze u norem vydaných před rokem 1993)

Stručný popis normy – anotace

ČSN EN 12331


ČSN EN 12331 1.1 - Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci a výrobu mlýnků na maso (viz obrázky 1a a 1b) používaných v stacionární poloze. Stroje, na které se tato evropská norma vztahuje, se používají pro zmenšování velikosti kusů čerstvého nebo zmrazeného masa, masných výrobků a ryb (dále uváděno jako výrobek) řezáním v sadě řezacích nástrojů. Mlýnky na maso pro domácí používání nejsou zahrnuty v této evropské normě. Na plnicí mlýnky na maso se vztahuje EN 12463 Potravinářské stroje - Plnicí a pomocné stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Tato evropská norma platí pouze pro stroje, které jsou vyrobeny po datu vydání této evropské normy. Na mlýnky na maso ve spojení s používáním nožního spínače vyžadujícího nepřetržité působení na ovládací prvek se tato evropská norma nevztahuje. Tato evropská norma se vztahuje na: - mlýnky na maso používané v obchodech a přípravnách; - mlýnky na maso používané v kuchyních, kde se připravují uzeniny; - mlýnky na maso používané průmyslově; - příslušenství. Rozsah nebezpečí, na která se vztahuje, je uveden v této evropské normě. Pro ostatní nebezpečí, která nejsou zahrnuta v této evropské normě, má být strojní zařízení v souladu s EN ISO 12100:2010, pokud je to možné. Tato evropská norma se nezabývá zvláštními požadavky na ovládání mlýnků na maso nožním spínačem. 1.2 - Tato norma se vztahuje na následující typy: - mlýnek na maso s plnicí miskou, plnicím vstupem a tlačkou o průměru <= 52 mm na plnicím vstupu (viz obrázek 3); - mlýnek na maso s plnicí miskou, plnicím vstupem, omezovací deskou a tlačkou o průměru > 52 mm na plnicím vstupu (viz obrázek 4); - mlýnek na maso s plnicí vstupní násypkou a víkem, šnekovým dopravníkem, s míchacím šnekem v plnicí vstupní násypce nebo bez něho (viz obrázek 5); - mlýnek na maso s plnicí vstupní násypkou, s víkem nebo bez víka, šnekovým dopravníkem, s míchacím šnekem v plnicí vstupní násypce nebo bez něho, s plnicím zařízením (nepřerušovaně nebo přerušovaně pracujícím). Mlýnky na maso obsahují základnu stroje, těleso šneku se šnekem, plnicí misku (s plnicím vstupem) nebo plnicí vstupní násypku, šnekový dopravník (a někdy přídavný míchací šnek v plnicí vstupní násypce), sadu řezacích nástrojů, zajišťovací matici, plnicí zařízení, hnací motor a - v závislosti na typu stroje - elektrické, hydraulické a pneumatické součásti. Budou mít také různá bezpečnostní zařízení jako příklady v kapitole 5.
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat