Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12348+A1 - Stojanové stroje pro vrtání na jádro - Bezpečnost
Sponsored link
Vydáno: 01.10.2009
ČSN EN 12348+A1 - Stojanové stroje pro vrtání na jádro - Bezpečnost

ČSN EN 12348+A1

Stojanové stroje pro vrtání na jádro - Bezpečnost

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
358 Kč
Označení normy:ČSN EN 12348+A1
Třídící znak:278648
Počet stran:32
Vydáno:01.10.2009
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:84291
Popis

ČSN EN 12348+A1

Tato evropská norma se vztahuje na stroje pro vrtání na jádro, umístěné na přepravitelných stojanech a vybavené diamantovou vrtací korunkou a obvykle také zařízením pro připojení dodávky vody, které jsou určeny k vrtání otvorů do horniny, betonu, nebo podobných minerálních materiálů, ve stacionární poloze, kde energie pro otáčení nástroje je dodávána hnacím motorem elektrickým, hydraulickým, pneumatickým nebo spalovacím. Pohyb vrtací hlavy a vrtací korunky pro vrtání na jádro do záběru může být ruční, nebo zabezpečován mechanickými nebo hydraulickými prostředky. Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí souvisící se stojanovými stroji pro vrtání na jádro, když jsou použity podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitolu 4). V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření k odstranění nebo zmenšení rizik vznikajících z významných nebezpečí. Tato evropská norma specifikuje příslušná technická opatření k vyloučení nebo snížení rizik, která mohou vzniknout z těchto významných nebezpečí při pracovním cyklu řezání. Pro zvláštní použití, např. pro práci ve výbušném prostředí, jsou nutné další bezpečnostní požadavky, které nejsou řešeny touto normou. V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření k vyloučení nebo snížení rizik, která vznikají z významných nebezpečí, a která jsou spojena s provozováním stroje, jeho seřizováním a nastavováním a běžnou údržbou. Tato evropská norma zahrnuje elektrická nebezpečí tak, že je uveden odkaz na příslušné evropské normy.