Detail produktu

ČSN EN 12463 - Potravinářské stroje - Plnicí a pomocné stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN EN 12463 - Potravinářské stroje - Plnicí a pomocné stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

Vaše cena s DPH
545 Kč
Vaše cena bez DPH
495 Kč
Počet
 ks

Informace o normě (Náhled)

Označení normy:ČSN EN 12463
Třídící znak:513050
Katalogové číslo:98088
Vydáno:1.8.2015
Počet stran:56
Převzetí: Norma je vydána v českém jazyce (popř. ve slovenském jazyce pouze u norem vydaných před rokem 1993)

Stručný popis normy – anotace

ČSN EN 12463


ČSN EN 12463 1.1 - Obecně Tato evropská norma platí pro: - plnicí stroje s válcem a pístem; - plnicí stroje s plnicí vstupní násypkou, s nakládacím zařízením a bez nakládacího zařízení; - pomocné stroje pro plnicí stroje. Tato evropská norma neplatí pro plnicí stroje s válcem a ruční obsluhou. Tato evropská norma platí pro stroje, které zpracovávají těstovité nebo částečné zmražené produkty (např. maso, sýr), vyjma suchých nebo hluboce zmrazených materiálů. Stroje vhání potravinu do obalů nebo ji přivádí do následného procesu. Tato evropská norma platí také pro kombinovatelná zařízení nebo pomocné stroje s širokým rozsahem doplňujících funkcí, které mohou být doplněny, např. porcování, ukládání, rozemílání, protlačování, dělení a tvarování. Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se plnicích strojů, přístrojů a pomocných strojů, jako jsou krouticí a zavěšovací zařízení, rozemílací zařízení, tvarovací zařízení apod., když jsou používány podle určení a za podmínek předpokládaných výrobcem a také za důvodně předvídatelného nesprávného použití (viz kapitola 4). Tato významná nebezpečí, nebezpečné situace a události existují během celé životnosti plnicích strojů. Tato evropská norma pokrývá následující pomocné stroje, pomocná zařízení a vyměnitelná zařízení: a) pomocné stroje: 1) porcovací stroj; 2) krouticí stroj; 3) rozemílací stroj; 4) kalibrovací stroj; 5) oddělovací stroj; 6) zavěšovací stroj; 7) protlačovací stroj; 8) vázací stroj; 9) sdružovací stroj; 10) dělicí plnicí stroj; 11) ukládací stroj; 12) tvarovací stroj; 13) loupací stroj; 14) (obalovací) navinovací stroj; 15) odsávací stroj; 16) nakládací stroj; 17) vkládací stroj; 18) manipulační stroj (pro plné udírenské tyče, jednotlivé produkty nebo skupiny produktů); b) pomocná zařízení/moduly: 1) porcovací zařízení/modul; 2) krouticí zařízení/modul; 3) rozemílací zařízení/modul; 4) kalibrovací zařízení/modul; 5) oddělovací zařízení/modul; 6) zavěšovací zařízení/modul; 7) protlačovací zařízení/modul; 8) vázací zařízení/modul; 9) dělicí plnicí zařízení/modul; 10) ukládací zařízení/modul; 11) tvarovací zařízení/modul; 12) loupací zařízení/modul; 13) (obalovací) navinovací zařízení/modul; 14) obalovací nakládací zařízení/modul; 15) odsávací zařízení/modul; 16) obalovací uzavírací zařízení/modul; 17) nakládací zařízení/modul; 18) vyhazovací zařízení/modul; c) vyměnitelné zařízení 1) spojovací převodovka; 2) přidržovací zařízení; 3) rozemílací příslušenství; 4) trysky; 5) brzdy obalu; 6) odlučovací jednotka; 7) plnicí/přívodní násypka; 8) ukladač; 9) vyprazdňovací jednotka; 10) dávkovací ventil; 11) brusná sada; 12) tvarovací vložky. Tato evropská norma neplatí pro plnicí stroje a pomocné stroje, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN. Plnicí stroje popsané v této evropské normě nejsou tvarovacími, plnicími a uzavíracími stroji, jak jsou popsány v EN 415-3. Na sponovací stroje se tento dokument nevztahuje. 1.2 - Typy plnicích strojů a pomocných strojů pokrytých touto normou 1.2.1 - Plnicí stroje s válcem a s pístem Plnicí stroje s válcem se skládají z pístu, uzavíracího víka, rámu stroje, hnacích částí příslušenství a elektrických a hydraulických součástí (viz obrázek 1). Zpracovávaný materiál bude podáván do válce ručně. Plnicí stroje s válcem mohou být vybaveny dělicím zařízením. 1.2.2 - Plnicí stroje s plnicí vstupní násypkou s nakládacím zařízením a bez nakládacího zařízení Plnicí stroje s plnicí vstupní násypkou (s podávacím šnekem nebo bez něho, viz obrázek 2) se skládají z podavače na straně odvádění plnicí vstupní násypky, rámu stroje, hnacích částí příslušenství a elektrických, elektronických nebo pneumatických součástí v závislosti na typu stroje. Zpracovávaný materiál bude podáván do plnicí násypky plnicího stroje ručně nebo nakládacím zařízením. Plnicí stroje budou zapínány nebo vypínány kolenem ovládanými pákovými spínači nebo ručně ovládanými spínači a/nebo signály dálkového ovládání. Plnicí stroje s plnicí vstupní násypkou mohou být vybaveny: - dělicím zařízením; - víkem nebo fotoelektrickou ochranou na ústí plnicí vstupní násypky; - tlakem ovládanou vypínací tyčí nebo světelnou bariérou na okraji násypky; - rozdělenou násypkou; - shrnovačem nebo protisoučástí šneku; - stupněm nebo žebříkem; - dvouručním ovládáním na ústí plnicí vstupní násypky; - nakládacím zařízením. 1.2.3 - Pomocné stroje pro plnicí stroje Pomocné stroje se skládají z hnacího systému a nejméně z jednoho z následujících zařízení pro plnění, porcování, kroucení, přemísťování, tvarování, mletí (např. viz obrázky 3 až 8). Pomocné stroje nejsou v provozu samostatně. Tyto stroje budou uváděny do činnosti přímo nebo plnicími stroji. Pomocné stroje budou zapínány nebo vypínány kolenem ovládanými pákovými spínači nebo ručně ovládanými spínači a/nebo signály dálkového ovládání. Pomocné stroje mohou být vybaveny: - dělicím zařízením; - zavěšovacím zařízením. 1.3 - Kombinace plnicích strojů a pomocných strojů, zařízení/modulů a vyměnitelného zařízení 1.3.1 - Definice Kombinací plnicích strojů s pomocnými stroji, pomocnými zařízeními/moduly a vyměnitelným zařízením nebo kombinací několika pomocných strojů nebo jednoho pomocného stroje s pomocnými zařízeními/moduly a/nebo vyměnitelným zařízením vzniká nový stroj, když jsou splněny/dodrženy následující požadavky: - (kombinované) zařízení/zařízení pracuje společně jako jednotka, což z pohledu výroby znamená, že tvoří jednotku (tj. společná činnost bude zaměřena na společný cíl) a - zařízení jsou ovládána jako celek, pomocí společného nebo provázaného ovládacího systému a - zařízení pracují, pokud jde o bezpečnost, společně jako jednotka a také tvoří jednotku z tohoto hlediska. Podle této definice neexistuje nový stroj, když v úplném celku jsou jednotlivé nezávisle fungující stroje spojeny ve vztahu k funkci a ovládání, ale netvoří jednotku ve vztahu k bezpečnosti. To je dáno např. když: - na jednotlivých styčných/propojovacích bodech mezi jednotlivými stroji nejsou žádná nebo pouze nepodstatná nebezpečí, způsobená jejich kombinací; - nouzové zastavení stroje je spojeno/propojeno skrz následující stroj, protože stanoviště obsluhy je pouze na následujícím stroji. V takovém mechanickém zařízení ještě může být každý jednotlivý stroj pokládaný za samostatný z hlediska bezpečnosti. 1.3.2 - Příklady kombinací a) Plnicí stroj s pomocnými stroji sestávajícími z různých modulů b) Plnicí stroj s vyměnitelným zařízením
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat