Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1247+A1 - Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na pánve, licí zařízení, odstředivé licí stroje, plynulé a poloplynulé licí stroje
Sponsored link
Vydáno: 01.11.2010
ČSN EN 1247+A1 - Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na pánve, licí zařízení, odstředivé licí stroje, plynulé a poloplynulé licí stroje

ČSN EN 1247+A1

Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na pánve, licí zařízení, odstředivé licí stroje, plynulé a poloplynulé licí stroje

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
Označení normy:ČSN EN 1247+A1
Třídící znak:040053
Počet stran:40
Vydáno:01.11.2010
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:87119
Popis

ČSN EN 1247+A1

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2010-05-20. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto "!vypuštěný text"", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje i aktuální informace o citovaných normativních dokumentech a předpisech a nové znění přílohy ZA. Změnou A1 byla provedena aktualizace mezinárodních a evropských norem. Tento dokument stanovuje požadavky, které musí být splněny výrobcem, pro předvídatelná významná nebezpečí na základě konstrukce, výroby a instalace, v průběhu uvedení do provozu, provozu, údržby a vyřazení z provozu následujících strojů a zařízení, které jsou používány přímo nebo nepřímo pro výrobu odlitků: pánve; licí zařízení; odstředivé licí stroje k výrobě trub (pouze stroje s vodorovnou nebo nakloněnou rotační osou); plynulé a poloplynulé licí stroje pro neželezné kovy. Tento dokument stanovuje bezpečnostní požadavky podle následujících bodů: ovládání; ochrana k zabránění: mechanickým nebezpečím, pohybu strojů a materiálu, vymrštění částí, materiálu, kapalin a plynů, imploze, stavební nestability; elektrickým nebezpečím; výbuchu, požáru, opaření, kontaktu s horkými částmi (popálení), plyny a plameny; hluku a vibracím; tepelnému sálání; zdraví nebezpečných vedlejších zplodin, otravy, znečištění vzduchu obsluhy; naražení; újmy na zdraví pracovníka; střihu; stlačení; údržby, zajištění výstražných systémů. Předpokládá se, že normální provoz zařízení, které spadá do předmětu normy, může zahrnovat zásah personálu; stroje jsou provozovány kompetentním a příslušně zaškoleným personálem; stroje jsou používány při přiměřeném osvětlení pracoviště podle místních předpisů nebo podle EN 12464-1. Tento dokument nestanovuje bezpečnostní požadavky pro sdružené stroje a přídavná zařízení, zařízení na tavení, udržování teploty, sušení a/nebo vytápění, jeřábová zařízení, navijáky, dopravníky nebo manipulační systémy, které mohou být součástí výše uvedeného zařízení, nebo specifické ocelářské pánve nebo pánve jako součásti jeřábu nebo pánve licího stroje nebo nádoby, používané pro přepravu tekutého kovu na veřejných komunikacích nebo plynulé a poloplynulé stroje na odlévání oceli nebo ručně nošené pánve. Tento dokument se nevztahuje na pánve, licí zařízení, odstředivé licí stroje, plynulé a poloplynulé licí stroje, které byly vyrobeny před datem vydání této EN.
Zpracování dat
Schovat