Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12470-1+A1 - Lékařské teploměry - Část 1: Skleněné teploměry s kapalnou kovovou náplní s maximálním zařízením
Vydáno: 01.01.2010
ČSN EN 12470-1+A1 - Lékařské teploměry - Část 1: Skleněné teploměry s kapalnou kovovou náplní s maximálním zařízením

ČSN EN 12470-1+A1

Lékařské teploměry - Část 1: Skleněné teploměry s kapalnou kovovou náplní s maximálním zařízením

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN EN 12470-1+A1
Třídící znak:258195
Počet stran:20
Vydáno:01.01.2010
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:84672
Popis

ČSN EN 12470-1+A1

Tento dokument (EN 12470-1:2000+A1:2009) vypracovala technická komise CEN/TC 205 "Neaktivní zdravotnické prostředky", jejíž sekretariát zabezpečuje DIN. ČSN EN 12470-1+A1:2009 nahrazuje normu ČSN EN 12470-1:2000. V aktuální normě je rozdílná přílo-ha ZA, kterou připojil CEN. V tomto vydání normy se příloha ZA vztahuje k novelizované evropské směrnici pro zdravotnické prostředky 93/42/EEC. Tato část EN 12470 specifikuje požadavky na vlastnosti a zkušební metody pro lékařské skleněné teploměry s kapalnou náplní a maximálním zařízením, která platí pouze pro teploměry s kapalnou kovovou náplní. Při výrobě skleněných teploměrů s kapalnou náplní se mohou používat jiné látky než kapalné kovy. V této evropské normě na ně nejsou uvedeny žádné odkazy, protože s použitím jiných látek nejsou u lékařských teploměrů žádné zkušenosti. Tato evropská norma neplatí pro lékařské teploměry určené pro speciální použití (např. teploměry pro předčasně narozené děti, ovulační teploměry), které vzhledem ke svému měřicímu rozsahu, dělení stupnice nebo maximální přípustné chybě nejsou předmětem této normy. V návrhu opatření na schválení návrhu ČSN EN 12470-1+A1 s uvedením platnosti této české technické normy ve S vyhlášením ČSN EN 12470-1+A1 (25 8195), která je zavedena překladem, se ruší ČSN EN 12470-1 (25 8195) z července 2000, jež je touto předkládanou normou nahrazena.