Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1254-2 - Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 2: Tvarovky pro spoje s trubkami z mědi sevřením
Sponsored link
Vydáno: 01.12.2021
ČSN EN 1254-2 - Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 2: Tvarovky pro spoje s trubkami z mědi sevřením

ČSN EN 1254-2

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 2: Tvarovky pro spoje s trubkami z mědi sevřením

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
347 Kč
Označení normy:ČSN EN 1254-2
Třídící znak:138400
Počet stran:28
Vydáno:01.12.2021
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:513814
Popis

ČSN EN 1254-2

Tento dokument stanovuje vlastnosti výrobku, metody posuzování, přejímací kritéria výsledků zkoušky a systém označování pro tvarovky pro připojení k trubkám z mědi sevřením. Tvarovky pro spoje sevřením existují s těsnicími prvky - kovovými a/nebo nekovovými - nazývanými ne manipulační (běžně označované jako typ A) a bez těsnicích prvků, nazývané manipulační (běžně označované jako typ B). Pro účely spojování trubek z mědi mají konce tvarovek jmenovitý průměr od 6 mm do 108 mm. Tvarovky jsou navrženy pro životnost až padesát let. Tvarovky se používají až do provozních teplot a odpovídajících maximálních provozních tlaků, jak je uvedeno v příloze A. Tento dokument platí pro tvarovky ze slitin mědi. Neúplný seznam těchto slitin mědi je uveden v CEN/TS 13388. Tvarovky s konci pro sevření typu A se používají s trubkami z mědi podle EN 1057 za všech stavů tvrdosti materiálu. Tvarovky pro spoje sevřením typu A při použití s trubkou z mědi ve stavu R220 (žíhaný) budou pravděpodobně vyžadovat vnitřní výztuhu a je potřeba se poradit s výrobcem. Tvarovky s konci pro sevření typu B se používají s trubkami z mědi ve stavu R220 (žíhaný) nebo R250 (polotvrdý) podle EN 1057. Tvarovky pro spoje sevřením typu B se smějí používat s trubkami z mědi ve stavu R290 (tvrdý) a je potřeba se poradit s výrobcem. Přechodky pro použití s trubkami z mědi smějí kombinovat konce pro sevření s konci tvarovky definovanými v ostatních částech EN 1254. Tvarovky pro spoje sevřením s trubkami z mědi smějí mít také přírubové koncové spoje podle EN 1092-3. Tvarovky pro spoje sevřením s trubkami z mědi smějí mít také pokovený nebo jiný dekorativní povrchový povlak. Tvarovky mohou být vyrobeny obráběním, tvářením, litím. Výrobky, na které se vztahuje tento dokument, jsou určeny pro použití s: a) kapalinami: - horká, studená nebo kombinovaná horká a studená voda, včetně systémů podle EN 806; - uzavřené otopné soustavy podle EN 12828; - chladicí systémy; - kanalizační systémy; - protipožární systémy, včetně sprinklerových systémů podle EN 12845; - palivové systémy zařízení na kapalná paliva podle EN 12514; b) plyny: - systémy na zemní plyn a zkapalněný ropný plyn s maximálním provozním tlakem nižším nebo rovným 5 bar podle EN 1775; - systémy stlačeného vzduchu.