Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1254-3 - Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 3: Tvarovky pro spoje s plastovými a vícevrstvými trubkami sevřením
Sponsored link
Vydáno: 01.12.2021
ČSN EN 1254-3 - Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 3: Tvarovky pro spoje s plastovými a vícevrstvými trubkami sevřením

ČSN EN 1254-3

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 3: Tvarovky pro spoje s plastovými a vícevrstvými trubkami sevřením

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
358 Kč
Označení normy:ČSN EN 1254-3
Třídící znak:138400
Počet stran:32
Vydáno:01.12.2021
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:513813
Popis

ČSN EN 1254-3

Tento dokument stanovuje vlastnosti výrobku, metody posuzování, přejímací kritéria výsledků zkoušky a systém označování pro tvarovky s konci pro spoje s plastovými a vícevrstvými trubkami sevřením, jak jsou definovány v příslušné normě pro trubky. Pro účely spojování plastových trubek mají konce tvarovky jmenovitý průměr od 6 mm do 160 mm. Tvarovky jsou navrženy pro životnost až padesát let. Tvarovky pro spoje sevřením se používají až do provozních teplot a odpovídajících maximálních provozních tlaků, jak je uvedeno v příloze A. Tento dokument platí pro tvarovky ze slitin mědi. Neúplný seznam těchto slitin mědi je uveden v CEN/TS 13388. Přechodky pro použití s plastovými a vícevrstvými trubkami smějí kombinovat konce pro sevření s konci tvarovky definovanými v ostatních částech EN 1254. Tvarovky pro spoje s plastovými a vícevrstvými trubkami sevřením smějí mít také přírubové koncové spoje podle EN 1092-3. Tvarovky pro spoje s plastovými a vícevrstvými trubkami sevřením smějí mít také pokovený nebo jiný dekorativní povrchový povlak. Tvarovky mohou být vyrobeny obráběním, tvářením, litím. Výrobky, na které se vztahuje tento dokument, jsou určeny pro použití s: a) kapalinami: - horká, studená nebo kombinovaná horká a studená voda, včetně systémů podle EN 806; - uzavřené tepelné sestavy podle EN 12828; - chladicí systémy; - kanalizační systémy; - protipožární systémy, včetně sprinklerových systémů podle EN 12845; b) plyny (nevztahuje se na vícevrstvé trubky): - systémy na zemní plyn a zkapalněný ropný plyn s maximálním provozním tlakem nižším nebo rovným 5 bar podle EN 1775; - systémy stlačeného vzduchu.