Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1254-4 - Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 4: Tvarovky pro spoje se závitem
Sponsored link
Vydáno: 01.12.2021
ČSN EN 1254-4 - Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 4: Tvarovky pro spoje se závitem

ČSN EN 1254-4

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 4: Tvarovky pro spoje se závitem

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN EN 1254-4
Třídící znak:138400
Počet stran:20
Vydáno:01.12.2021
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:513812
Popis

ČSN EN 1254-4

Tento dokument specifikuje vlastnosti výrobku, metody posuzování, přejímací kritéria výsledků zkoušky a systém označování pro tvarovky pro spoje se závity. Tyto závitové konce existují s kovovými a nekovovými těsnicími prvky pro účely spojování s trubkami, tvarovkami nebo ventily, přičemž závitové konce mají rozsah velikostí od 3,175 mm (1/8") do 101,6 mm (4"). Tvarovky pro spoje se závity jsou navrženy pro životnost až padesát let. Tvarovky se používají až do provozních teplot a odpovídajících maximálních provozních tlaků, jak je uvedeno v příloze A. Tento dokument platí pro tvarovky ze slitin mědi. Neúplný seznam těchto slitin mědi je uveden v CEN/TS 13388. Tvarovky pro spoje se závity smějí mít také přírubové koncové spoje podle EN 1092-3. Tvarovky pro spoje se závity smějí mít také pokovený nebo jiný dekorativní povrchový povlak. Tvarovky mohou být vyrobeny obráběním, tvářením, litím. Výrobky, na které se vztahuje tento dokument, jsou určeny pro použití s: a) kapalinami: - horká, studená nebo kombinovaná horká a studená voda, včetně systémů podle EN 806; - uzavřené tepelné sestavy podle EN 12828; - chladicí systémy; - kanalizační systémy; - protipožární systémy, včetně sprinklerových systémů podle EN 12845. b) plyny: - systémy na zemní plyn a zkapalněný ropný plyn s maximálním provozním tlakem nižším nebo rovným 5 bar podle EN 1775; - systémy stlačeného vzduchu.